Plísně

Víte, že…
plísně jsou mimo roztočů a pylů velmi významným alergenem, který může vyvolat u oslabených jedinců onemocnění ohrožující život? Plísně jsou mikroskopické vláknité houby, které uvolňují výtrusy, kterým říkáme spóry. Jsou nenáročné a živí se látkami, kterých je v přírodě dostatek. Mohou se velice snadno objevit v každém bytě. Některé plísně mohou vylučovat plísňové jedy – mykotoxiny, které snižují obranyschopnost organismu a podporují vznik zhoubného bujení – jsou karcinogenní

Plísně se vyskytují všude kolem nás.

Některé jsou pro náš život pozitivní a jiné jsou negativní. Mezi ty pozitivní patří například plísně používané při výrobě potravin (např. jogurtů nebo sýrů). Ty negativně působící se objevují v našich obydlích a to nejčastěji na zdech, tapetách, papíru a dřevu. Pro rozmnožování plíseň používá tzv. spóry, které se uvolňují do ovzduší. Při dlouhodobém výskytu dochází k jejich negativnímu působení na člověka, do jehož těla se dostává vdechováním a usazováním na pokožce. Právě při větší koncentraci těchto volně poletujících výtrusů dochází u některých jedinců k výskytu alergických reakcí kůže, k potížím s dýcháním nebo dokonce k výskytu astmatu.

Je též nutné upozornit na nebezpečí výskytu dřevokazných hub (např. dřevomorka, trámovka aj.), které nám kromě zdravotních problémů mohou způsobit ještě problémy jiné – finanční – a to při následných nutných opravách objektů v případě podcenění tohoto problému. Nejsou výjimkou i případy, kdy z důvodu podcenění situace bylo nutno např. dřevěný rekreační objekt zbourat nebo alespoň nákladně rekonstruovat.

Ale dost strašení. Výše uvedená fakta jsou většinou dobře známá. Co však s tím ?

Především je nutno již při prvním výskytu plísní provést jejich odborné odstranění. Současně je třeba vyhodnotit příčinu, případně určit několik možných důvodů, proč plíseň vznikla a následně rozhodnout o dalších opatřeních pro zamezení dalšího výskytu plísní.

Je nutné říci, že plíseň se objevuje všude tam kde jsou vhodné podmínky pro její život a následné rozmnožení. První podmínkou je, že se v daném prostoru vyskytují volně poletující spóry té či oné špatné plísně. Ty se však ve vzduchu v domácnosti, či v kanceláři v malé míře vyskytují v podstatě vždy. Pokud však k nemá plíseň vhodné podmínky k dalšími rozmnožení (viz dále), nejsou tyto spóry problémem.

Další nutnou podmínkou je prostředí vhodné pro rozmnožování plísní: dostatečná vlhkost min 80%, teplota vzduchu 18-20°C a vhodný podklad (substrát), ze kterého bude plíseň odebírat živiny pro svůj život. Některé plísně jsou velmi nenáročné na živiny a člověk až můžet nabýt dojmu, že jim k životu stačí čistý vzduch.

1) výskyt plísní v domácnostech

2) výskyt dřevokazných hub

Plísně v domácnosti

ad 1) K výskytu nejčastěji dochází v koutech a rozích v okolí oken, které jsou špatně větratelné a dochází v nich k takzvanému zatuchnutí vzduchu. Taková místa mohou být například i stěny za nábytkem. Právě na těchto plochách dochází k nepatrnému zvlhnutí zdí a to hlavně v zimních měsících, kdy topíme ústředním topením a rozdíl venkovní a vnitřní teploty vzduchu je natolik velký, že na straně zdi, která má teplejší prostředí dochází ke srážení vodních par (to samé se děje se skly brýlí při přechodu ze zimy do tepla). Tato popsaná místa jsou ideálním místem pro výskyt plísní – dostatečná teplota, vlhko a živiny. Většina lidí ihned po objevení výskytu prvních flíčků plísně (nejčastěji zbarvené černě, tmavě modře nebo tmavě zeleně) provede likvidaci pomocí nám všem dobře známého SAVA. Tento prostředek je dobrý pro likvidaci, má dokonce bělící funkci, ale ejhle co se stane, po několika dnech se plíseň objeví znovu na stejných místech a v mnoha případech i na místech dalších. To je Vám divné, proč se tak děje, když jste použili přípravek na kterém je napsáno „proti plísním“.
Důvodů bývá více. Tím prvním je použití přípravku, jenž není dostatečně silný a při pronikání pod povrch ztrácí rychle na účinnosti a také nemá, díky svému složení, dlouhodobější účinnost. Dalším důvodem může být způsob provedení při odstraňování plísní a také nalezení příčiny výskytu plísní.

 

Pro zajištění zdravotně nezávadného prostředí spojené s odstraněním plísní je vhodné pozvat odbornou firmu zabývající se likvidacemi plísní. Ti vám provedou zákrok účinným dezinfekčním prostředkem jenž není běžně ke koupi v běžných drogeriích a supermarketech a také provedou následné fyzické odstranění plísně. Po takto provedeném zákroku provedou další závěrečný dezinfekční zákrok nejen postižených míst na nichž se plíseň objevila ale i dalších míst, kde by se dal výskyt plísní také očekávat. Mohou také nastat případy kdy také navrhnou použití přípravku pro dezinfekci celého prostoru místnosti a to hlavně v případě kdy se plísně objevují v různých, od sebe více vzdálených, místech. Taková prostorová dezinfekce je prováděna pomocí dezinfekčních dýmovnic (nejsou volně v prodeji). Je potřeba říci, že dezinfekce dýmovnicemi se většinou provádějí ve větších objektech jako jsou sklady nebo archivy. Tyto dezinfekční dýmovnice jsou vhodné pro likvidaci volně poletujících spórů, jenž by mohly opětovně usednout na vhodném podkladu a založit novou kolonii plísní.
Součástí prací spojených s likvidací a odstraňováním plísní je také navržení opatření a doporučení pro zamezení dalšího výskytu plísní – to mohou být například výměna okna, zateplení obvodových zdí objektu, snížení nadměrné teploty vzduchu v místnostech, zajištění dostatečného odvětraní prostoru, často spojené se zajištěním nucené cirkulace vzduchu v místnosti nebo snížení vlhkosti vzduchu pomocí odvlhčovače.

Dřevokazné houby

ad 2) S výskytem dřevokazných hub se můžeme setkat jak ve volné přírodě, tak v uzavřených prostorech. Výskyt takovýchto hub může být velmi devastující. Pro příklad si uvedeme dřevomorku, která dokáže nejen zlikvidovat všechno dřevo, ale také dokáže díky své agresivitě narušit omítky a zdivo. Jedním z nejčastějších výskytů dřevomorky bývají sklepní prostory s dřevěnými kójemi ve starší zástavbě činžovních domů. Do těchto prostor byla dřevokazná houba buď tzv. zavlečena již napadeným dřevem (např. nábytek nebo stavební dřevo) nebo do prostor zalétly spóry houby různými větracími otvory. Ve většině těchto sklepů je ideální prostředí pro život dřevokazných hub – stálá teplota v okolí 18°C a vysoká vlhkost.

Co tedy s tím ?

Dle dlouhodobých zkušeností je nutno říci, že lokální zákroky napadených ploch nevedou k úspěchu a jen oddalují nutnost radikálního zákroku. Ten spočívá úplném vyklizení sklepních prostor. Před samotným vyklízením není v žádném případě dobré odnášet žádné dřevo ani dřevěné předměty. Po přenesení se zvyšuje riziko přenesení houby do jiných částí objektu nebo do objektu jiného. V případě nutnosti odnesení nedřevěného předmětu ze sklepa je zcela nezbytné provedení dezinfekčního zákroku prostředkem s fungicidním účinkem. Vyklizením sklepa to ale nekončí. Dále musí být odstraněny všechny omítky ze zdí a v případě cihlového zdiva včetně malty ze spár mezi cihlami do hloubky cca 2 cm.

Absolutní nutností je provádění dezinfekčních zákroků vhodným přípravkem s vysokým fungicidním účinkem. Tyto zákroky jsou prováděny formou aerosolu a jsou prováděny celoplošně v celém sklepě a dále i v průběhu vyklízecích prací a to z důvodu minimalizování rizika přenosu spórů při vynášení odpadu ze sklepních prostor. Další provedení dezinfekčního zákroku vhodným přípravkem s vysokým fungicidním účinkem je po vyklizení sklepních prostor a i tento zákrok musí být proveden celoplošně. Nyní mají být odstraněny omítky a případně cihelné zdivo i malta (cca 2 cm). Po dokončení všech těchto prací musí být opětovně celoplošně proveden dezinfekční zákrok vhodným přípravkem s vysokým fungicidním účinkem. V případě, že se budou vyklizené prostory opětovně osazovat novými kójemi je vhodné provedení opětovně z dřevěných latí, jenž budou po celém svém povrchu ošetřeny fungicidním přípravkem s dlouhodobou účinností. Kóje z latí také nebrání proudění vzduchu, u kterého bude snaha snížit vlhkost např. pomocí dostatečně výkonného vysoušeče nebo zřízením vhodného odvětrávání, které zajistí snížení vlhkosti.

Některé další informace naleznete na www.deratizace.com/dezinfekce

 

 

Pro další informace můžete pokračovat zde:

http://www.deratizace.com/

nebo volejte zdarma 800 100 180