Švábi

HUBENÍ ŠVÁBŮ, RUSA DOMÁCÍHO v bytech a domech, v restauračních provozech, hotelech: cena od 850.- Kč

v bytových domech provádíme v podvečerních hodinách, aby se zajistila maximální možná účast všech obyvatel. Číst dále…

OBJEDNEJTE ZDE

ceny jsou uvedeny bez DPH.

Švábovitý hmyz

Víte, že…

švábi patří mezi geograficky nejrozšířenější živočichy. Z vybraných druhů, které vyhledávají společnost člověka, je u nás nejčastější rus domácí (Blattella germanica). Žije v budovách v blízkosti potravního zdroje: v kuchyních, koupelnách, potravinářských provozech. Jedním z největších nebezpečí pro člověka, které je často podceňováno, je významné riziko vzniku alergií a astmatu. Alergeny jsou obsaženy ve výkalech, výměšcích a zbytcích těl. Částice jsou poměrně velké, jsou roznášeny pohybem vzduchu a rychle se usazují na šatech a vlasech. Alergeny jsou velmi odolné – odolávají i dlouhému varu, UV záření a dalším vlivům. Jejich schopnost působit jako alergen je dlouhodobá – i desetiletí.

Vznik onemocnění je ovlivněn dobou a množstvím alergenů a tedy i švábovitého hmyzu, který se nachází v blízkosti člověka, tím se má na mysli v domovech a na pracovištích. Ale vezměme to postupně:

Jak jsme k nim přišli?

Švábovitý hmyz do míst, kde je zjištěn výskyt, byl buďto zavlečen nebo migroval z míst kde již výskyt byl. Zavlečením je myšleno, že jsme si je přinesli například domů s nákupem a to nejčastěji s pečivem nebo masnými výrobky. Takže se může docela dobře stát, že si ráno vyndáte z kuchyňské linky sáček s rohlíky a když vyndáte rohlík z pytlíku tak Vám začne utíkat. Ne rohlík, ale šváb, který ujídal z Vašeho rohlíku. Ta drzost musí být ztrestána a to ihned! Se zcela chladnou hlavou proveďte mechanickou dezinsekci – dobře mířená rána pěstí do utíkajícího vetřelce postačí. Po té se v klidu usaďte ke své ranní kávě a zkuste zapřemýšlet jestli jste si švába přinesli domů se zmíněným nákupem nebo jestli se k Vám šváb nedostal druhou možností a tou je přirozená migrace ze sousedního bytu. Je totiž možné, že ačkoliv je ve Vašem bytě prováděn úklid do takové míry, že se u Vás „dá jíst z podlahy“, můžete mít sousedy, kteří se úklidem příliš nezabývají. Pokud se totiž ve Vašem domě takový byt nachází, je docela pravděpodobné, že výskyt tohoto hmyzu pochází právě z tohoto bytu a odtud se šíří ostatních prostor domu.

Jak vyhubyt šváby - jak se zbavit švábů

Jak je zlikvidovat?

1) není jasné kde se v domě nacházejí ohniska výskytu. V takovém případě je třeba provést průzkum. Nejvhodnější je použití tzv. monitorovacích lepových pásků. Na tyto pásky se v různých částech objektu nachytá různé množství švábovitého hmyzu. Právě podle množství odchytnutého hmyzu na jednotlivých lepových páscích a také podle dalších indicií (nepořádek, špatný úklid, duté prostory) bude rozhodnuto kde bude vystačovat běžný zákrok a kde bude nutno provést zásah výrazně razantnější. Monitorovací pásky mají k dispozici některé odborné firmy (www.deratizace.com).

2) je zřejmé (nebo alespoň pravděpodobné), kde jsou ohniska výskytu. V takovém případě je třeba provést celkovou represivní dezinsekci neprodleně. Některé bytové i nebytové prostory bývají v neuvěřitelném stavu. Nejsou vyjímkou byty, ve kterých při provádění dezinsekčního zákroku hmyz doslova „prší“ ze stropu nebo provádí hromadný úprk z dutých prostor (příp. z tmavých prostor za skříněmi ap.). Účinné přípravky, které jsou schopny takto razantně zasáhnout, mívají k dispozici pouze koncesované „DDD firmy“:www.deratizace.com se svými odborně školenými pracovníky.

Je nutné říct, že **švábovitý hmyz je světloplachý** a proto za denního světla je vidět málokdy. Zato v noci konají průzkumné výlety za potravou. Pokud se stane, že Vás v noci přepadne hlad a jdete zkontrolovat stav proviantu v lednici a rozsvítíte si světlo v kuchyni, začnou ihned mizet jako tajní agenti do temných úkrytů…. Po tomto zjištění dokončete kontrolu lednice a odeberte z ní potravinu na posilněnou. Ihned ráno si najměte patru dezinsekčních žoldáků a ti Vám od švábovitého hmyzu pomohou. Je ale nutné si při domluvě s odbornou firmou zabývající se dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací domluvit jakým způsobem budou zákrok provádět.

Jak vyhubyt šváby - jak se zbavit švábů

Dnes se již vcelku často používá pro likvidaci švábovitého hmyzu gelových nástrah

aplikovaných na nejčastější nebo očekávaná místa výskytu hmyzu. Tento zákrok nepotřebuje téměř žádné přípravy před samotným prováděním dezinsekce a dokonce minimálně ovlivňuje život lidí po provedení dezinsekce.

To se rozhodně nedá říci o zákrocích prováděných dezinsekčními postřiky, protože před nimi jsou nutné velké přípravy – zajistit přístup do kuchyňké linky vyklizením skříňek, zabezpečení otevřených potravin před znehodnocením při provádění zákroku a provedení zákroku například velmi omezují úklid ošetřených prostor. A ještě je nutné říci, že dezinsekční zákrok postřikem je nutné provést dvakrát v rozmezí čtyř až osmi týdnů. Zákrok provedený gelem (při dodržení technologických postupů !!!) postačuje jen jednou. Výhodou dezinfekčního gelu je i delší reziduální doba (delší doba dlúčinnosti přípravku) než mají postřiky. Jedinou nevýhodou dezinsekce pomocí gelu je zdánlivě o něco vyšší cena oproti postřikům, ale jak již bylo uvedeno provádí se pouze jednou s případným doplněním v rizikových bytech. Proto je výsledná cena srovnatelná a v případě dobře provedené práce je u gelu i nižší.

Jak vyhubit šváby rusi v bytě

 

Pro další informace můžete pokračovat zde:

http://www.deratizace.com/

nebo volejte zdarma 800 100 180