Ceník

Vážení zákazníci, s ohledem na druh a povahu námi zajišťovaných služeb je velmi komplikované v mnoha případech stanovit obecné ceny. Stanovení takových obecných cen by bylo z naší strany neseriozní, neboť by se konečné ceny od cen námi avizovaných samozřejmě výrazně lišily. Proto nabízíme našim zákazníkům PROHLÍDKU PO PRAZE ZDARMA, při které je navržen pracovní postup a cena vycházející ZE SKUTEČNÉ PRACNOSTI A DALŠÍCH REÁLNÝCH NÁKLADŮ. Na základě stanovené ceny se můžete rozhodnout pro další postup.

INFORMUJTE SE O MOŽNOSTECH BONUSŮ, MNOŽSTEVNÍCH SLEV, ČI JINÝCH VÝHOD PRO NAŠE STÁLÉ ZÁKAZNÍKY.

Pro Vaši informaci však uvádíme ORIENTAČNÍ ceny vybraných prací prováděných na území města Prahy k 1.1.2017, ze kterých je možno vycházet – ceník:

Dezinfekce

(likvidace choroboplodných zárodků)

Pouze informativní ceny.

Komunální (běžná) dezinfekce:

doplňková lokální: prováděná společně s deratizací b.j. 499.-
běžná: 1.500.- až 2.500.- Kč za 1 náplň postřikovače.
fungicidní: (houby,plísně ap.) 1.600.- až 3000.- za 1 náplň postřikovače.
bez DPH.

Zahrnuje dopravu na území Prahy (není-li dohodnuto jinak). Při větším objemu vycházíme z pracnosti a nákladů.

Dezinsekce

hubení hmyzu a ostatních členovců.

Pouze informativní ceny.

ŠVÁBOVITÝ HMYZ – dezinsekční gel:

v případě, že to je technicky možné, aplikujeme dezinsekční gel. Cena za jeho použití vychází z objemu prací. Jako příklad je možno uvést orientační ceny dezinsekce standardních bytových jednotek:
1b.j. 1850.- 2b.j. 1300.- 3b.j. 1100.- 4b.j. 900.- 5b.j. 800.- 6b.j. 800.- 7b.j. 800.- 8 b.j. 700.- 9 b.j. 650.- 10b.j. 600.-

Ceny jsou uvedeny za 1 bytovou jednotku.

ŠVÁBOVITÝ HMYZ – postřiky:

V případě, že není technicky možné aplikovat gely, používáme postřik.
Cena činí 2.500.- až 2.700.- Kč za 1 náplň postřikovače bez DPH.

Např. u dezinsekce švábovitého hmyzu běžného činžovního domu postřikem je spotřeba cca 1,5-3 postřikovače. Tento zásah je však třeba po cca 4-6ti týdnech opakovat.

Pokud je dezinsekce pouze lokální nebo jako součást jiných prací, může být cena i nižší. Ceny zahrnují dopravu na území Prahy (není-li dohodnuto jinak).

ŠTĚNICE:

Hubení štěnic je velmi obtížné a je třeba postupovat velmi důsledně – viz www.stenice.eu. Ceny vycházejí z cen dezinsekčních zákroků od 1.700.- až 2.700.-Kč bez DPH za náplň. Vzhledem k obtížnosti hubení štěnic si podrobné informace vyžádejte telefonicky.

MRAVENCI FARAONI:

Metoda jednorázové pokládky:
590.- až 750.-/bytovou jednotku nebo jiné prostory při dezinsekci mravenců farao velmi účinnou metodou JEDNORÁZOVÉ! pokládky požerové nástrahy bez použití postřiků v bytech.. Zajistíme i informování nájemníků vyvěšením informativních letáků o termínu konání v domě. Cena je platná od 20 bytových jednotek výše. Pro menší počet b.j. je cena kalkulována individuálně.

Metoda pokládka-pokládka-postřik (PPP):
400.- až 650.- Kč/bytovou jednotku nebo jiné prostory při dezinsekci mravenců farao metodou PPP (dle počtu b.j. a dalších prostor). Cena je uvedena za VŠECHNY tři zásahy. Účtují se i b.j., které nebyly při provádění přístupné. (Uvedená cena platí výhradně při zásahu v obytných tzv. činžovních domech nebo objektech obdobných při počtu min. 20-ti bytových jednotek). Tato metoda má oproti jednopokládkové metodě nižší účinnost. Další nevýhodou je skutečnost, že jsou nutné tři návštěvy v bytech.Cena je platná od 20 bytových jednotek výše. Pro menší počet b.j. je cena kalkulována individuálně.

U obytných domů provádíme práce po dohodě v podvečer – nejčastěji po 17:00 hod.

V případě dezinsekčního zásahu proti mravencům farao v jiných objektech (např. průmyslové objekty, rodinné domky ap.) ceny vycházejí výhradně z
pracnosti a nákladů. Proto si vždy vyžádejte cenovou nabídku. Nezávazně lze vycházet z ceny jako u zásahu proti švábovitému hmyzu.

MRAVENCI ZAHRADNÍ, BLECHY, ZAVÍJEČI ap.:

Ceny za tyto práce vycházejí ze spotřebovaného materiálu – z jednotkových cen dle ceníku pro hubení švábovitého hmyzu.

Doprava dle objemu zakázky.

DALŠÍ TECHNOLOGIE

jsou kalkulovány individuálně dle pracnosti a množství spotřebovaného materiálu. Jedná se např. o dezinsekce dýmováním a další.

Doplňková dezinsekce bytu na švábovitý hmyz nebo mravence gelem: provedené společně s deratizací bytu 499.-

Deratizace

hubení škodlivých hlodavců.

Pouze informativní ceny.

SUCHÉ PROSTORY:

bytová jednotka: do 3 pokládkových dávek/staniček 499.- deratizace

deratizace bytového domu, provozovny, skladu: v rozsahu do 10-20ti deratizačních staniček včetně nástrahy 1.200.- až 2.200.- Kč za , což odpovídá běžným SUCHÝM sklepům v činžovním domě. V běžném bytovém domě/vchodu je nejčastější cena 1.200.- Kč bez DPH včetně dopravy na území Prahy.

(Nebo individuálně dle pracnosti a nákladů).

VLHKÉ PROSTORY:

65-120.- Kč za 1 ks plastových staniček typu „klasik“
160-350.- Kč za 1 ks plastových staniček typu „special“ (tunel) vč. deratizační nástrahy bez DPH.

Při celkové ceně nad 1000.- Kč bez DPH zahrnuje dopravu na území Prahy (Nebo individuálně dle pracnosti a nákladů).

U deratizace skladových a výrobních hal, výrobních provozů a plošné deratizace je cena určována výhradně na základě předchozí prohlídky s individuálními cenami.

Vyklízecí práce

Vždy podle konkrétní nabídky

Cena za vyklízení

se skládá z těchto položek (variabilně):
– kontejnery na odvoz odpadu včetně zajištění likvidace odpadu-dle velikosti, počtu a druhu vyklízeného dopadu
– nakládka-dle dostupnosti a manipulovatelnosti (snadno přístupné, hůře-schody, výtahy, obtížně-horolez. technika ap.)
– dezinfekce-dle spotř. materiálu (byty po zemřelých, holubí trus) viz ceny dezinfekce.
– dezinsekce-dle spotř. materiálu (holubí trus) viz ceny dezinsekce
– další materiá (spec. trojvrstvé papírové nebo igelitové pytle ap.)

Výškové práce

Stavební práce Zábrany proti usedání ptactva

Ceníky:

Vzhedem k tomu, že požadavky zákazníků v těchto oblastech jsou velmi rozdílné, vyžádejte si bezplatnou prohlídku a vypracování individuální cenové nabídky. Jen tak bude zajištěna serioznost cenového návrhu.

Pozn.: uvedené ceny jsou pouze informativní. Sazba daně z přidané hodnoty na většinu výše uvedených prací činí 21% (stav k 1.1.2017). V případě změny sazby DPH dané zákonnými normami nebo prováděcími předpisy bude přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. **Ceny neobsahují případné poplatky za parkovné pro vozidlo provádějících pracovníků. (Vztahuje se m.j. na objekty nacházející se v zónách placeného stání). O podrobnostech se informujte na našich tel./fax. číslech.**

UPOZORNĚNÍ:

VŽDY SI VYŽÁDEJTE CENOVOU NABÍDKU PŘED VLASTNÍM PROVÁDĚNÍM PRACÍ. Vzhledem k tomu, že výsledná cena u VŠECH prováděných prací může být ovlivněna mnoha náklady, které vyplynou z místních podmínek, nelze ceny stanovit v obecných cenících, případně nemusejí zahrnovat všechny položky.

Děkujeme Vám za pozornost, kterou jste věnovali našim stránkám. Pokud budete potřebovat cokoliv upřesnit, kontaktujte nás na našich tel. číslech: 233 340 944-9, 800 100 180.

INFORMUJTE SE O MOŽOSTECH BONUSŮ, MNOŽSTEVNÍCH SLEV, ČI JINÝCH VÝHOD PRO NAŠE STÁLÉ ZÁKAZNÍKY.

Pozn.: V případě, že je uplatněna jakákoliv sleva (bonusy, akce, …), nevztahuje se tato zásadně na „nakupované služby“. (Nejčastěji se jedná o subdodavatelsou službu „odvoz a likvidace odpadu“, která je přeúčtovávána zákazníkovi dle vyúčtování subdodavatelem).

Prohlídka objektu po Praze ZDARMA ! **)

*) V prípadě, že objednavatel nezajistí pro pracovní vozidlo WSi s.r.o. bezplatné parkovací místo, jsme nuceni zejména v pražských placených zónách přeúčtovávat parkovné. Tuto položku jsme nuceni přiúčtovávat automaticky i bez předchozího upozornění.

**) V případě místního šetření – prohlídky a konzultace – při výskytu kuny v objektu se jedná o placenou službu. V případě hubení štěnic provádíme bezplatné prohlídky jen u nestand. objektů nebo dle dohody. V ostatních případech vycházíme z vašich informací a našich zkušeností.

****) V případě, že bude předem sjednána cena a termín provedení prací (bude zákazníkem i dodavatelem předem odsouhlaseno), je dohoda pro obě strany závazná. V případě, že zákazník neumožní provedení prací a na místě odmítne provedení prací ve sjednaném rozsahu, je oprávněn dodavatel (WSi s.r.o.) naúčtovat zákazníkovi veškeré vzniklé náklady (zejm. dopravu, práci a nakoupený a připravený materiál apod.). Min. 500.- Kč bez DPH za každého provádějícího a vedoucího pracovníka, který byl na místě provádění prací.