WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6, e-mail: E-m*a*i*1, web: www.deratizace.com.
Tel./Fax: 233 340 944-6, 601 305 607. Příjem objednávek 800 100 180

Informativní ceníky

Vážení zákazníci, s ohledem na druh a povahu námi zajišťovaných služeb je velmi komplikované v mnoha případech stanovit obecné ceny. Stanovení takových obecných cen by bylo z naší strany neseriozní, neboť by se konečné ceny od cen námi avizovaných samozřejmě výrazně lišily. Proto nabízíme našim zákazníkům PROHLÍDKU PO PRAZE ZDARMA, při které je navržen pracovní postup a cena vycházející ZE SKUTEČNÉ PRACNOSTI A DALŠÍCH REÁLNÝCH NÁKLADŮ. Na základě stanovené ceny se můžete rozhodnout pro další postup.

INFORMUJTE SE O MOŽOSTECH BONUSŮ, MNOŽSTEVNÍCH SLEV, ČI JINÝCH VÝHOD PRO NAŠE STÁLÉ ZÁKAZNÍKY.

Pro Vaši informaci však uvádíme ORIENTAČNÍ ceny vybraných prací prováděných na území města Prahy k 1.1.2008, ze kterých je možno vycházet:

Dezinfekce

(likvidace choroboplodných zárodků)

Pouze informativní ceny.

Komunální (běžná) dezinfekce:

1.500..- až 2.500.- Kč za 1 náplň postřikovače. Fungicidní (houby, plísně ap.) dezinfekce: 1.600.- až 3000.- za 1 náplň postřikovače.
bez DPH. Pokud je dezinfekce pouze lokální nebo jako součást jiných prací, může být cena i nižší.

Zahrnuje dopravu na území Prahy (není-li dohodnuto jinak).

Při větším objemu vycházíme z pracnosti a nákladů.

Dezinsekce

hubení hmyzu a ostatních členovců.

Pouze informativní ceny.

ŠVÁBOVITÝ HMYZ – dezinsekční gel:

v případě, že to je technicky možné, aplikujeme dezinsekční gel. Cena za jeho použití vychází z objemu prací.

Pro příklad je možno uvést orientační ceny dezinsekce standardních bytových jednotek: 1b.j. 1850.- 2b.j. 1300.- 3b.j. 1100.- 4b.j. 900.- 5b.j. 800.- 6b.j. 800.- 7b.j. 800.- 8 b.j. 700.- 9 b.j. 650.- 10b.j. 600.-

Ceny jsou uvedeny za 1 bytovou jednotku.

ŠVÁBOVITÝ HMYZ – postřiky:

V případě, že není technicky možné aplikovat gely, používáme postřik.

Cena činí 2.500.- až 2.700.- Kč za 1 náplň postřikovače bez DPH.

Např. u dezinsekce švábovitého hmyzu běžného činžovního domu postřikem je spotřeba cca 1,5–3 postřikovače. Tento zásah je však třeba po cca 4–6ti týdnech opakovat.

Pokud je dezinsekce pouze lokální nebo jako součást jiných prací, může být cena i nižší. Ceny zahrnují dopravu na území Prahy (není-li dohodnuto jinak).

ŠTĚNICE:

Hubení štěnic je velmi obtížné a je třeba postupovat velmi důsledně – viz www.stenice.eu. Ceny vycházejí z cen dezinsekčních zákroků od 1.700.- až 2.700.-Kč bez DPH za náplň. Vzhledem k obtížnosti hubení štěnic si podrobné informace vyžádejte telefonicky (viz kontakty).

MRAVENCI FARAO:

Metoda jednorázové pokládky:590.- až 750.-/bytovou jednotku nebo jiné prostory při dezinsekci mravenců farao velmi účinnou metodou JEDNORÁZOVÉ! pokládky požerové nástrahy bez použití postřiků v bytech.. Zajistíme i informování nájemníků vyvěšením informativních letáků o termínu konání v domě. Cena je platná od 20 bytových jednotek výše. Pro menší počet b.j. je cena kalkulována individuálně.

Metoda pokládka-pokládka-postřik (PPP): 400.- až 650.- Kč/bytovou jednotku nebo jiné prostory při dezinsekci mravenců farao metodou PPP (dle počtu b.j. a dalších prostor). Cena je uvedena za VŠECHNY tři zásahy. Účtují se i b.j., které nebyly při provádění přístupné. (Uvedená cena platí výhradně při zásahu v obytných tzv. činžovních domech nebo objektech obdobných při počtu min. 20-ti bytových jednotek). Tato metoda má oproti jednopokládkové metodě nižší účinnost. Další nevýhodou je skutečnost, že jsou nutné tři návštěvy v bytech.Cena je platná od 20 bytových jednotek výše. Pro menší počet b.j. je cena kalkulována individuálně.

U obytných domů provádíme práce po dohodě v podvečer – nejčastěji po 17:00 hod.

V případě dezinsekčního zásahu proti mravencům farao v jiných objektech (např. průmyslové objekty, rodinné domky ap.) ceny vycházejí výhradně z pracnosti a nákladů. Proto si vždy vyžádejte cenovou nabídku. Nezávazně lze vycházet z ceny jako u zásahu proti švábovitému hmyzu.

MRAVENCI ZAHRADNÍ, BLECHY, ZAVÍJEČI ap.:

Ceny za tyto práce vycházejí ze spotřebovaného materiálu – z jednotkových cen dle ceníku pro hubení švábovitého hmyzu.

Doprava dle objemu zakázky.

DALŠÍ TECHNOLOGIE

jsou kalkulovány individuálně dle pracnosti a množství spotřebovaného materiálu. Jedná se např. o dezinsekce dýmováním a další.

Deratizace

hubení škodlivých hlodavců.

Pouze informativní ceny.

SUCHÉ PROSTORY:

1.200.- až 2.200.- Kč za deratizaci v rozsahu do 10–20ti deratizačních staniček včetně nástrahy, což odpovídá běžným SUCHÝM sklepům v činžovním domě. Běžná cena 1.200.- Kč bez DPH.

Zahrnuje dopravu na území Prahy

(Nebo individuálně dle pracnosti a nákladů).

VLHKÉ PROSTORY:

65–120.- Kč za 1 ks plastových staniček typu „klasik“
160–350.- Kč za 1 ks plastových staniček typu „special“ (tunel) vč. deratizační nástrahy bez DPH.

Při celkové ceně nad 1000.- Kč bez DPH zahrnuje dopravu na území Prahy (Nebo individuálně dle pracnosti a nákladů).

U deratizace skladových a výrobních hal, výrobních provozů a plošné deratizace je cena určována výhradně na základě předchozí prohlídky s individuálními cenami.

Vyklízecí práce

Vždy podle konkrétní nabídky

Cena za vyklízení

se skládá z těchto položek (variabilně):
 – kontejnery na odvoz odpadu včetně zajištění likvidace odpadu-dle velikosti, počtu a druhu vyklízeného dopadu
 – nakládka-dle dostupnosti a manipulovatelnosti (snadno přístupné, hůře-schody, výtahy, obtížně-horolez. technika ap.)
 – dezinfekce-dle spotř. materiálu (byty po zemřelých, holubí trus) viz ceny dezinfekce.
 – dezinsekce-dle spotř. materiálu (holubí trus) viz ceny dezinsekce
 – další materiá (spec. trojvrstvé papírové nebo igelitové pytle ap.)

Výškové práce

Stavební práce Zábrany proti usedání ptactva

Ceníky:

Vzhedem k tomu, že požadavky zákazníků v těchto oblastech jsou velmi rozdílné, vyžádejte si bezplatnou prohlídku a vypracování individuální cenové nabídky. Jen tak bude zajištěna serioznost cenového návrhu.

Pozn.: uvedené ceny jsou pouze informativní. Sazba daně z přidané hodnoty na většinu výše uvedených prací činí 20% (stav k 1.1.2010). V případě změny sazby DPH dané zákonnými normami nebo prováděcími předpisy bude přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. Ceny neobsahují případné poplatky za parkovné pro vozidlo provádějících pracovníků. (Vztahuje se m.j. na objekty nacházející se v zónách placeného stání). O podrobnostech se informujte na našich tel./fax. číslech.

UPOZORNĚNÍ:

VŽDY SI VYŽÁDEJTE CENOVOU NABÍDKU PŘED VLASTNÍM PROVÁDĚNÍM PRACÍ. Vzhledem k tomu, že výsledná cena u VŠECH prováděných prací může být ovlivněna mnoha náklady, které vyplynou z místních podmínek, nelze ceny stanovit v obecných cenících, případně nemusejí zahrnovat všechny položky. Děkujeme Vám za pozornost, kterou jste věnovali našim stránkám. Pokud budete potřebovat cokoliv upřesnit, kontaktujte nás na našich tel./fax. číslech.

INFORMUJTE SE O MOŽOSTECH BONUSŮ, MNOŽSTEVNÍCH SLEV, ČI JINÝCH VÝHOD PRO NAŠE STÁLÉ ZÁKAZNÍKY.

Pozn.: V případě, že je uplatněna jakákoliv sleva (bonusy, akce, …), nevztahuje se tato zásadně na „nakupované služby“. (Nejčastěji se jedná o subdodavatelsou službu „odvoz a likvidace odpadu“, která je přeúčtovávána zákazníkovi dle vyúčtování subdodavatelem).

Poraďte se s našimi odborníky v oboru – navštivte naši PORADNU .

Prohlídka objektu po Praze ZDARMA ! **)

*) V prípadě, že objednavatel nezajistí pro pracovní vozidlo WSi s.r.o. bezplatné parkovací místo, jsme nuceni zejména v pražských placených zónách přeúčtovávat parkovné. Tuto položku jsme nuceni přiúčtovávat automaticky i bez předchozího upozornění.

**) V případě místního šetření – prohlídky a konzultace – při výskytu kuny v objektu se jedná o placenou službu. V případě hubení štěnic provádíme bezplatné prohlídky pouze u nestand. objektů nebo dle dohody.

****) V případě, že bude předem sjednána cena a termín provedení prací (bude zákazníkem i dodavatelem předem odsouhlaseno), je dohoda pro obě strany závazná. V případě, že zákazník neumožní provedení prací a na místě odmítne provedení prací ve sjednaném rozsahu, je oprávněn dodavatel (WSi s.r.o.) naúčtovat zákazníkovi veškeré vzniklé náklady (zejm. dopravu, práci a nakoupený a připravený materiál apod.). Min. 500.- Kč bez DPH za každého provádějícího a vedoucího pracovníka, který byl na místě provádění prací.

*****) v případě platby platební kartou není možno uplatnit jakékoliv slevy (kupon, poukázky, akce,…). Děkujeme za pochopení. Další podrobnosti pro platbu platební kartou zde.


WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6. E-mail: E-m*a*i*1
Tel.: 233 340 944-9, Fax: 233 340 950. Příjem objednávek 800 100 180