WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6, e-mail: E-m*a*i*1, web: www.deratizace.com.
Tel./Fax: 233 340 944-6, 601 305 607. Příjem objednávek 800 100 180

Slovník pojmů:

Názvy činností:


deratizace – hubení škodlivých hlodavců – http://www.de­ratizace.com/de­ratizace/

dezinfekce – likvidace choroboplodných zárodků – soubor opatření zneškodňujících mikroorganismy pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů.

sterilizace – souhrn opatření, která vedou ke zničení všech rozmnožování schopných organismů a virů na předmětech a v produktech. Jednoúčelové pomůcky jsou dodávány sterilní z výroby, ostatní se resterilizují speciílními sterilizačními metodami.

sanitace – pravidelný a plánovaný program úklidu.
Podrobnosti na: http://www.de­ratizace.com/de­zinfekce/

dezinsekce – hubení škodlivého hmyzu – http://www.de­ratizace.com/de­zinsekce/

desikace – hubení plevelů s pomocí vysoušení – s pomocí chemických prostředků se provádí umělé vysušení porostu rostlin. Desikace se ale užívá i například u semenných jetelovin před sklizní, u některých luskovin a řepky. Po provedení desikace se snadněji provádí kombajnová sklizeň – http://www.de­sikace.cz/

DDD – zkratka činností ++deratizace – dezinfekce – dezinsekce++ – http://www.de­ratizace.com/

fumigace – hubení škodlivých živočichů s pomocí plynu – http://www.de­ratizace.com/

HACCP – analýza nebezpečí a kritické kontrolní body – soustava preventivních opatření, sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů v celém průběhu výroby, skladování a distribuce – http://www.de­ratizace.com/hac­cp/
 

Názvy nejběžnějšího škodlivého hmyzu, hlodavců aj.:


potkan – rattus norvegicus

- škodlivý hlodavec o velikosti cca 25cm.

myš domácí – mus musculus, domesticus

- škodlivý hlodavec o velikosti cca 10cm.

krysa obecná – rattus rattus

- škodlivý hlodavec o velikosti cca 20cm.
Podrobnosti na http://www.de­ratizace.com/de­ratizace/

štěnice domácí – cimex lectularius

- velmi obtížný hmyz, který způsobuje štípnutí ve značném rozsahu. Nutno ihned provést dezinsekci. Je velmi obtížně hubitelný . Zákroky musejí často kombinovat více aplikačních metod a často je třeba opakovat. Podrobosti na http://stenice­.deratizace.com/

šváb – blattella germanica

- obtížný světloplachý hmyz. Velikost 10–18mm. Hubení je obtížné a je třeba jej řešit komplexně s pomocí gelů nebo postřiků, často opakovaných. Lokální postřiky nebývají dostatečně účinné. Podrobnosti na http://svabi.de­ratizace.com/

rybenka domácí – lepisma saccharina

- drobný hmyz o velikosti cca 12mm vyskytující se často v domácnosti. Hubí se často jednorázovými dezinsekčními postřiky. Podrobnosti na

mravenec obecný – lasius niger

- drobný hmyz o velikosti 3–5mm vyskytující se sezonně v domácnostech, kancelářích ap. Hubí se často jednorázovými dezinsekčními postřiky.

mravenec faraon – monomorium faraonis

- drobný obtížně hubitelný hmyz o velikosti 1,5–2mm. Objevuje se často v závislosti na topné sezóně. Hubení je třeba provédět komplexně speciálními požerovými nástrahami, juvenoidními zneplodňujícími přípravky, někdy v kombinaci s postřiky profesionálními přípravky. Lokální hubení komerčními přípravky bývá neúčinné.

potemník – palorus subdepressus

- drobný hmyz o velikosti 2–3mm. Vhodné provádět dezinsekční plošné a bariérové postřiky.
Podrobnosti na http://www.de­ratizace.com/de­zinsekce/
 

Prostředky aj.:


fungicidy – přípravky k ničení nebo potlačování původců houbových chorob.

insekticidy – chemické postřiky proti hmyzím škůdcům

biocidy – (bio = život + cidó = ničím) je obecně látka používaná k hubení, tlumení nebo omezování růstu škodlivých organismů.

rodenticidy – chemické prostředky proti hlodavcům

pesticidy  – chemické přípravky na ochranu rostllin

herbicidy – přípravky proti plevelům

repelenty  – přípravky, které odpuzují hmyz, příp. hlodavce a další.

nástraha – přípravek pro hubení – obsahuje i účinnou hubící látku – jed

návnada – přípravek pro hubení – neobsahuje účinnou hubící látku – jed. Slouží pro monitoring výskytu.

postřik – jeden ze způsobů aplikace přípravků na hubení, kdy nejčastějším nosičem bývá voda, která se po čase odpaří a na povrchu ošetřovaných ploch zůstává aplikovaný přípravek.

dýmovnice – jeden ze způsobů aplikace přípravků na hubení, kdy kdy je nosičem přípravků dým.

popraš – aplikace dezinsekčních (příp. dezinfekčních) přípravků v suchém stavu ve formě prášku

atraktant – látka, která v hubících nebo monitorovacích přípravcích působí jako prostředek lákající živočicha – např. do pasti, k nástraze, atd.

biolit – jeden z komerčních výrobků užívaných k dezinsekci hmyzu. Tím, že je volně prodejný, obsahuje z bezpečnostních důvodů jen malé množství účinných látek. Vhodný pouze k velmi lokálním zákrokům.

raid – jeden z komerčních výrobků užívaných k dezinsekci hmyzu. Tím, že je volně prodejný, obsahuje z bezpečnostních důvodů jen malé množství účinných látek. Vhodný pouze k velmi lokálním zákrokům.

Orthosan – komerční dezinsekční přípravek ve formě spraye nebo šamponu pro hubení škodlivého hmyzu na lidech nebo zvířatech.

Diffusil – komerční dezinsekční přípravek ve formě spraye pro hubení škodlivého hmyzu na lidech nebo zvířatech.
 


WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6. E-mail: E-m*a*i*1
Tel.: 233 340 944-9, Fax: 233 340 950. Příjem objednávek 800 100 180