Příprava na hubení…

ŠTĚNICE – KDE SE VZALY ?
Jak se mi dostaly do bytu?

Hubení štěnic Praha

ŠTĚNICE – JAK HUBIT ?
Co můžeme udělat svépomocí ?

Hubení štěnic Praha

ŠTĚNICE – CO PŘIPRAVIT ?
Co připravit před zákrokem odborné firmy

Hubení štěnic Praha

ŠTĚNICE – ČLÁNKY O ŠTĚNICÍCH
Odborbné i populární články z tisku

Hubení štěnic Praha

ŠTĚNICE VYHUBÍME v bytech i ubytovacích zařízeních:
cena od 1.700.- Kč

zlikvidujeme profesionálními přípravky a postupy

Co připravit ?

Hubení štěnic Praha 800 100 180Štěnice – musím se na zákrok nějak připravovat?

Při hubení většiny u nás běžného obtížného hmyzu je zákrok vetšinou bezproblémový a nevyžaduje zvláštních příprav a vlastně jen minimální součinnost zákazníků. U štěnic je tomu zcela jinak. Pokud chce opravdu zákazník štěnice vyhubit, musí určitou formou s provádějící firmou spolupracovat. Mnoho zákazníků očekává, že hubení štěnic je obdobné, jako když si objednají například opravu pračky: sednou si do křesla a až opravář práce provede, tak mu prostě zaplatí a je vše vyřešeno. U štěnic je třeba provést jednak místní přípravu před zákrokem a dále je třeba velmi důsledně dodržovat určitá pravidla po zákroku. To proto, abychom celý zákrok neznehodnotili a minimalizovali riziko, že jej budeme muset opakovat.

Hubení štěnic Praha 800 100 180Příprava před zákrokem:

Příprava před zákrokem má některé společné body, ze kterých vyplyne, jaká bude od uživatelů prostor vyžadována součinnost.

Záleží zejména na tom:
– o jaký prostor se jedná – nejčastěji o bytovou jednotku v bytovém domě.
– zda bude prováděn preventivní nebo represivní zákrok.
– před jakou dobou došlo k zavlečení štěnic do prostor.

Dále má příprava některé velmi individuální body, které není možno dopředu obecně popsat. Je nutno postup konzultovat s odbornou firmou, která práce provede – viz kontakty http://www.deratizace.com/vizitka-mapka/ nebo přímo na tel. 233 340 944-9 nebo 800 100 180.

Hubení štěnic Praha 800 100 180Po zákroku:

Opět je třeba vycházet z toho, jaký druh zákroku byl proveden a jaká technologie byla použite. V každém případě je nutno VELMI DŮSLEDNĚ DODRŽOVAT PRAVIDLA PRO MINIMALIZACI RIZIKA ZAVLEČENÍ ŠTĚNIC DO JINÝCH PROSTOR. Ať se již jedná o zavlečení hmyzu do prostor mimo ošetřované prostory (např. k přátelům, rodičům, do práce, …), či v rámci prostor, kde by zákrok prováděn (např. na ošetřené nebo nové lůžko apod.).

I zde je třeba přistupovat k problému individuálně. Pro podrobné pokyny je třeba vše konzultovat s odbornou firmou.

Pro další info volejte zdarma: 800 100 180

 

Pro návrat do sekce HUBENÍ ŠTĚNIC kliknete zde:

Hubení štěnic Praha 800 100 180