WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6, e-mail: E-m*a*i*1, web: www.deratizace.com.
Tel./Fax: 233 340 944-6, 601 305 607. Příjem objednávek 800 100 180

Dezinfekce

Galerie

Podle definice je dezinfekce soubor opatření zneškodňujících mikroorganizmy pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů.

Vyšší stupeň dezinfekce zaručuje usmrcení všech mikroorganizmů bakterie, viry, houby, některé bakteriální spóry, ale nezaručuje usmrcení vysoce rezistentních spór, vývojových stadií protozoí, helmintů apod.). Zahrnuje postupy, které byly dříve zařazeny pod pojmem chemické sterilizace v roztocích. Používá se pro dekontaminaci přístrojů s optikou, které nelze sterilizovat ve sterilizačních přístrojích.

Sterilizace je souhrn opatření, která vedou ke zničení všech rozmnožování schopných organizmů a virů na předmětech v produktech. Jednoúčelové pomůcky jsou dodávány sterilní z výroby, ostatní se resterilizují schválenými sterilizačními metodami.

Obecná opatření pro provádění dezinfekce a sterilizace:

Dezinfekční prostředky tvoří velmi heterogenní skupinu chemických látek, které vyvolávají změny nepříznivé pro trvalé přežívání mikroorganizmů.

Dezinfekční prostředky mají:

Dezinfekční látky jsou označovány jako bakteri-, fungi-, tuberkulo-, mykobakteri-, spori-, viru- cidní či statické.

Fyzikální metody dezinfekce:

Jsou to metody, při kterých se mikroorganizmy smrtí aplikací různých forem tepla, ultrafialovým (UV) a radiačním zářením:

Chemické metody dezinfekce

Jde o postupy a aplikace chemických látek v plynné podobě nebo v roztoku, při kterých se mikroorganizmy usmrtí nebo se zastaví jejich růst chemickými dezinfekčními prostředky. Hovoří se o dezinfekčních prostředcích s cidním nebo statickým účinkem.

Při provádění chemické dezinfekce je nutné dodržovat následující zásady:

Naše společnost aplikuje především chemické dezinfekční metody dle metodik Hygienické stanice hl.m. Prahy a výrobců jednotlivých dezinfekčních přípravků.

Provádíme zejména:

Důležité informace týkající se plísní v domácnostech a dřevokazných hub naleznete na http://plisne­.deratizace.com

Galerie – dezinfekce

Plíseň. Příčiny moho...

Houba ve sklepě…...

…další exemplář…...

…ještě…...

Naše půdy....

Jak to vypadá u Vás ?

Výtahová šachta nebo...

Roh dvora, kde si hr...

Choroboplodné zárodk...

A ještě trochu z jazyka českého: deZinfekce nebo deSinfekce ?

Jazyk český se mění. Nelze říci vyvíjí: prostě se mění. Těmto změnám se postupně přizpůsobují i pravidla českého pravopisu, která nám říkají, co je a co není správně česky.

Pravidla českého pravopisu z roku 1964, která vycházela z akademických pravidel z r.1957, připouštějí oba tvary – desinfekcedezinfekce. Po pár dalších letech však kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český nepovažuje ve svých Pravidlech českého pravopisu z r.1998 tvar desinfekce za správný. Nemějme jim to však za zlé, neboť od vydání …

Dále čtěte na stránkách www.desinfekce.cz . Je zde i krásná ukázka z Ottova slovníku naučného.

Račte vstoupit…Zde najdete malý slovníček pojmů z oboru deratizace – dezinfekce – dezinsekce


WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6. E-mail: E-m*a*i*1
Tel.: 233 340 944-9, Fax: 233 340 950. Příjem objednávek 800 100 180