Ochrana proti holubům

OCHRANA PROTI HOLUBŮM – vyžádejte si nezávaznou cenovou nabídku:

– další související služby (vyklizení půdy od holubího trucu, dezinsekce, dezinfekce,…)

Výškové práce PrahaOBJEDNEJTE ZDE

Holubi začali masově osídlovat města, kde nacházejí příznivé podmínky k obživě i hnízdění. Následkem toho se však často přemnožují a působí značné škody na domovním fondu, v hospodářství i na lidském zdraví.

Vyhubení holubů není ani technicky možné, proto zbývá zabránit jim v přístupu do míst, která chceme ochránit. Nabízíme provedení dvou nejúčinnějších způsobů (či jejich kombinace), které dokáží při odborně provedené instalaci ochránit majetek i zdraví. Vzhledem k tomu, že je třeba postupovat při řešení problému s holubí populací na daném objektu vždy komplexně, provádíme (po Praze bezplatně) prohlídky, při kterých navrhneme nejvhodnější řešení k dosažení co nejvyšší účinnosti systémů, které vychází vždy z našich dlouholetých zkušeností a z technologických instalačních předpisů výrobce. Z uvedených důvodů systémy prodáváme výhradně s montáží. Nebyla by horší reklama pro výrobce i autorizovaného prodejce, než chybně nainstalovaný a tedy i nefunkční systém. Pro příklad jsme do fotogalerie zařadili několik snímků konkurenční „práce“ – odstrašujících příkladů – neodborně nainstalovaných systémů.

Pro podrobnější seznámení s problematikou vlivu holubí populace na životní prostředí můžete navštívit naší „poradnu“:/poradna/ , kde je uvedeno několik velmi zajímavých odborných článků.

Síťový systém

Při zabezpečování některých ploch a tvarů (fresky, sochy, balkony, ochozy, světlíky ap.) je vhodné kombinovat použití hrotových systémů s aplikací ochranných sítí. Tyto sítě, včetně systému jejich uchycení jsou vyrobeny z vysoce odolných materiálů, zaručujících dlouhou životnost a materiál i jeho barva je vždy volena s ohledem na maximální nenápadnost.

Síťový systém je jediná 100% účinná ochrana lodžií, balkónů, světlíků a ochozů věží. Síť je upevněna kolem obvodu prostoru pomocí pružného ocelového rámu, který se skládá z ocelových oček upnutých do plastových hmoždinek a kterými je protaženo ocelové lanko napnuté pomocí napínacího šroubu. K takto vytvořenému rámu, který je schopen přesně kopírovat obvod se připne speciálními kleštěmi a hliníkovými sponkami síť. Materiál ocelového rámu může být z nerezové oceli nebo z pozinkované oceli.Systém je diskrétní a ze země téměř nepostřehnutelný. Pokud je potřeba, může se použít barva sítě přesně podle podkladu a to bílá, černá nebo kamenná. Síť má oko 50x50mm a 1mm tenké vlákno a tedy nestíní chráněný prostor.

Instalace sítě trvá cca 2-4 hodiny. Síť je možné instalovat díky velkému množství druhů upínacích komponentů na všechny typy podkladů včetně zateplených fasád a ocelových konstrukcí, popřípadě lze překrýt celou střechu. Životnost sítě je min. 10 let, neboť je vyrobena z UV
stabilního polyethylenu.

Síťování transparentní sítí:

Transparentní síť je vhodná pro ošetření esteticky choulostivých míst jako jsou sousoší, ozdobné štuky, balustrády, niky se sochou, erby atd. Síť je upevněna kolem obvodu chráněného prvku pomocí pružného ukotvení, které se skládá z ocelových oček upnutých do plastových hmoždinek a kterými je protaženo ocelové lanko napnuté pomocí napínacího šroubu. K takto vytvořenému rámu, který je schopen přesně kopírovat obvod, se připne speciálními kleštěmi a hliníkovými sponkami síť. Materiál ocelového rámu může být z nerezové oceli nebo z pozinkované oceli. **Pozor! Síť je pro ptáky málo viditelná a nesmí se napínat do volně průletných míst a daleko od fasády.**

Systém je velmi diskrétní díky tenkému průhlednému vláknu a je dobře použitelný pro ochranu nízko položených prvků. Síť je vyrobena z UV stabilního nylonu, má oko 30x30mm (nebo 50x50mm) a 0,4mm tenké vlákno a tedy neruší estetický vzhled chráněného prvku.

Nejčastějšími příklady použití hrotového systému a ochranných sítí je např. zasíťování světlíků včetně lemování jejich okrajů hrotovým systémem proti usedání ptactva. Dále zasíťování různých ozdobných fasádních prvků na historických objektech. Na obrázku vidíte m.j. kostel, kde bylo provedeno zasíťování oken věže a další místa, kde bylo možno předpokládat průnik ptactva do věže. Následně byl instalován hrotový systém na veškeré plochy vhodné pro usedání ptactva – parapety, římsy, spodní části oválných oken a další.

Hrotový systém

Hrotový systém je vhodný pro represivní i preventivní ošetření. Hrotový systém se skládá z plastového pásku do kterého jsou upnuty tenké nerezové hroty zabraňující dosednutí holubů na ošetřené místo. Systém je velmi diskrétní díky průhlednému základnímu pásku a tenkým nerezovým hrotům.

Montáž systému se provádí na suchý a čistý povrch, přilepením neutrálním transparentním silikonovým tmelem nebo přibitím hřebíčky na dřevěný podklad, případně přišroubováním za použití lešení, mobilních plošin či lávek nebo horolezeckou technikou. Hlavní zásady montáže: Hroty musí být vždy na okraji chráněné plochy, popřípadě pro zvýšení ochranného efektu mohou okraj přesáhnout o cca 1 cm. Na kraji lze použít pouze systém s uzavřenou řadou hrotů. Pro kvalitní výsledky je třeba dodržet technologický postup. Životnost hrotového systému je velká díky použitým špičkovým materiálům. Základní pásek UV stabilní polykarbonát německého výrobce, hroty nerezová ocel o Ø1,25mm.

Varianta osazení (zde jsou uvedeny pouze příklady) závisí na konkrétním místě použití, zejména na šíři chráněné plochy. Velkou výhodou tohoto systému je, že nenarušuje plášť budovy, ani její vzhled (tenké drátky nejsou již z krátké vzdálenosti viditelné).

Poslední dobou se stále častěji setkáváme s neodborně provedenou montáží síťového i hrotového systému. Často bývá použita i nevhodná síť, která není určena k dlouhodobému venkovnímu použití a celý systém má tedy výrazně nižší životnost a celkovou účinnost. Tyto neodborné aplikace systémů jsou špatným příkladem, který vyvolává nedůvěru v systém vlastní. Proto než se rozhodnete pro firmu, která vám systém namontuje, nechte si předvést, co a jak tato firma instalovala. Pro příklad uvádáme několik odstrašujících fotografií aplikace síťového systému. Po necelém roce po jeho instalaci dopadl takto:

Pro další informace pokračujte na stránkách: holubi.deratizace.com

 

Pro další informace můžete pokračovat zde:

http://www.deratizace.com/

nebo volejte zdarma 800 100 180