WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6, e-mail: E-m*a*i*1, web: www.deratizace.com.
Tel./Fax: 233 340 944-6, 601 305 607. Příjem objednávek 800 100 180

Smlouvy

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám nabídnout uzavření jednoduché Smlouvy o pravidelném provádění DDD prací v rozsahu zákonných předpisů. Mimo pravidelného servisu za velmi příznivé ceny tím současně získáte osvědčení o pravidelné DDD péči pro případné kontrolní instituce.

Uzavřením smlouvy získáte zejména:

velmi příznivé ceny

vycházející vždy z nákladů a pracnosti zákroků v žádném případě „nestřílíme ceny od boku“! Na konkrétní práci zpracujeme rozpočet a výslednou cenu stanovíme z materiálových a mzdových nákladů. Tak je zajištěno, že platíte jen to, co potřebujete !

pevné garantované ceny preventivích zásahů

u preventivních zákroků nemůže bez Vašeho souhlasu dojít k navýšení ceny po celou dobu sjednaného garantovaného období. Prostě inflace Vás nezajímá !

odboré konzultace zdarma

objevil se u Vás nežádoucí hmyz nebo hlodavci ? Plísně na zdech nebo cokoliv z našeho „oboru“ ? Zavolejte, probereme to a seriozní řešení vždycky najdeme. A pokud bude problém tak náročný, že bychom na něj nestačili, nebudeme si hrát na hrdiny, přiznáme to. Ale nebojte se, nenecháme Vás v tom. Zajistíme externího odborníka s jehož pomocí problém vždycky vyřešíme !

rychlý servis v případě akutních zásahů

neprovozujeme sice noční dispečink, ale práce provedeme v termínu, který Vám bude vyhovovat. Společně najdeme vhodné řešení, které nenaruší činnost Vaší firmy, domu, provozovny. Např. zásahy v obytných domech provádíme v podvečerních hodinách, aby si nájemníci nemuseli brát v práci dovolenou.

v případě přání plnou diskrétnost

pokud si myslíte, že by nebylo vhodné, aby naši pracovníci přijeli ve vozidle označeném našimi firemními či oborovými nápisy, nebo abychom byli i jinak diskrétní, stačí říct !

osvědčení o provádění DDD prací odbornou firmou

obdržíte od nás osvědčení, kterým můžete prokázat případným kontrolním institucím, že je o Váš objekt, či provozovnu dobře postaráno. Osvědčení je platné vždy na jeden rok. Obdržíte vždy nové osvědčení s nově aktualizovaný­mi údaji.

Vlastní smlouva obsahuje:

Smlouva zavazuje NÁS. Nikoliv VÁS !!! – Od smlouvy můžete kdykoliv odstoupit !

Vyžádejte si nezávazně konzultaci s našimi techniky, kteří Vám zpracují návrh smlouvy přímo na míru !!!

Děkujeme Vám a přejeme pěkný den.

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám nabídnout uzavření jednoduché Smlouvy o pravidelném provádění DDD prací v rozsahu zákonných předpisů. Mimo pravidelného servisu za velmi příznivé ceny tím současně získáte osvědčení o pravidelné DDD péči pro případné kontrolní instituce.

Uzavřením smlouvy získáte zejména:

velmi příznivé ceny

vycházející vždy z nákladů a pracnosti zákroků v žádném případě „nestřílíme ceny od bo boku“! Na konkrétní práci zpracujeme rozpočet a výslednou cenu stanovíme z materiálových a mzdových nákladů. Tak je zajištěno, že platíte jen to, co potřebujete !

pevné garantované ceny preventivních zásahů

u preventivních zákroků nemůže bez Vašeho souhlasu dojít k navýšení ceny po celou dobu sjednaného garantovaného období.

odboré konzultace zdarma

objevil se u Vás nežádoucí hmyz nebo hlodavci ? Plísně na zdech nebo cokoliv z našeho „oboru“ ? Zavolejte, probereme to a seriozní řešení vždycky najdeme. A pokud bude problém tak náročný, že bychom na něj nestačili, nebudeme si hrát na hrdiny, přiznáme to. Ale nebojte se, nenecháme Vás v tom. Zajistíme externího odborníka s jehož pomocí problém vždycky vyřešíme !

rychlý servis v případě akutních zásahů

neprovozujeme sice noční dispečink, ale práce provedeme v termínu, který Vám bude vyhovovat. Společně najdeme vhodné řešení, které nenaruší činnost Vaší firmy, domu, provozovny. Např. zásahy v obytných domech provádíme v podvečerních hodinách, aby si nájemníci nemuseli brát v práci dovolenou.

v případě přání plnou diskrétnost

pokud si myslíte, že by nebylo vhodné, aby naši pracovníci přijeli ve vozidle označeném našimi firemními či oborovými nápisy, nebo abychom byli i jinak diskrétní, stačí říct !

osvědčení o provádění DDD prací

obdržíte od nás osvědčení o provádění ddd prací odbornou firmou. Tímto osvědčením se můžete prokázat případným kontrolním institucím, že je o Váš objekt, či provozovnu dobře postaráno. Osvědčení je platné vždy na jeden rok. Obdržíte vždy nové osvědčení s nově aktualizovaný­mi údaji.

Vlastní smlouva obsahuje:

  • základní údaje o zhotoviteli a objednavateli
  • rozsah základních pravidelných preventivních prací
  • ceny sjednaných preventivních prací
  • podmínky výkonu prací

Smlouva zavazuje NÁS. Nikoliv VÁS !!! – Od smlouvy můžete kdykoliv odstoupit !

Vyžádejte si nezávazně konzultaci s našimi techniky, kteří Vám zpracují návrh smlouvy přímo na míru !!!

Děkujeme Vám a přejeme pěkný den.


WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6. E-mail: E-m*a*i*1
Tel.: 233 340 944-9, Fax: 233 340 950. Příjem objednávek 800 100 180