WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6, e-mail: E-m*a*i*1, web: www.deratizace.com.
Tel./Fax: 233 340 944-6, 601 305 607. Příjem objednávek 800 100 180

Výškové práce

Galerie

Za použití horolezecké techniky provedeme odborné práce v místech, která nejsou jiným způsobem přístupná. Vyčistíme okapy, krovy, umyjeme okna a skelety výškových budov, nainstalujeme antény, natřeme konstrukce, okapy, hromosvody. Dále provedeme mytí fasád tlak. vodou, různé stavební opravy a úpravy, opravy střech, okapů, komínů, nátěr a zateplení fasád, instalaci zábran proti usedání ptactva. Provedeme fotodokumentaci veškerých prostor ve výškách i z výšek, jakož i jakékoli další práce ve výškách dle dohody, potřeb a přání zákazníka.

Místo dlouhého popisování a vysvětlování výhod provádění prací horolezeckou technikou si vás dovolujeme pozvat do fotogalerie na této stránce:

Galerie – výškové práce

Oprava římsy....

Kompletní výměna svo...

Mytí fasády....

Oprava štítové zdi...

Instalace hrotového ...

Zastřešení světlíku ...

Na římsu bude instal...

Tmelení spár panelov...

Tmelení spár fasády ...

Štukování říms histo...

Oprava okenních špal...

Oprava fasády...


Mytí a dezinsekce fa...

Naší specialitou je mytí porézních i hladkých fasád tlakovou vodou s následnou dezinsekcí fasády s použitím horolezecké techniky: v pórech fasád, v koutech a v ozdobných prvcích se usazuje hmyz – zejména drobní pavoučci. Na pavučinách ulpí množství prachu z ovzduší. Následné deště často rychle zničí novou fasádu, která ještě před nedávnem zářila do okolí. Příkladem je jeden z objektů na obrázku po omytí fasády tlakovou vodou s následnou dezinsekci s pomocí horolezecké techniky (viz fotogalerie).


WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6. E-mail: E-m*a*i*1
Tel.: 233 340 944-9, Fax: 233 340 950. Příjem objednávek 800 100 180