WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6, e-mail: E-m*a*i*1, web: www.deratizace.com.
Tel./Fax: 233 340 944-6, 601 305 607. Příjem objednávek 800 100 180

Deratizace

Galerie

Deratizace je činnost, kterou provádíme hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců, včetně zamezení jejich pronikání do objektu.

Zajišťujeme veškeré deratizace od preventivních monitorovacích lokálních pokládek až po plošné akutní deratizace, od interiérových zásahů po často náročné exteriérové zákroky. Vlastní práce provádějí odborně vyškolení a zkušení pracovníci, kteří dokáží za pomoci pečlivě vybraných, účinných a ekologicky bezpečných prostředků spolehlivě zasáhnout a pomoci i poradenskou službou.

Před provedením deratizačních prací je dobré znát proti jakému hlodavci zasahujeme. Vzhledem k tomu, že často škodícího hlodavce není možno spatřit a setkáváme se až s výsledky jeho „práce“, můžeme určit jeho druh podle trusu, který po sobě zanechává:

Potkan – Rattus norvegicus:

Potkan

Trus Potkana

Je rozšířen po celém světě. Na rozdíl od krysy obývá vlhčí místa, kanály, sklepy a přízemí budov. Má ocas kratší než tělo, srst na hřbetě tmavší než na břiše, menší ušní boltce . Potkan může být přenašečem infekčních nemocí (např. salmonelózy, Weilovy žloutenky) i některých parazitů člověka (např. svalovce). Vůči moru je rezistentní.

Krysa – Rattus rattus:

Krysa

Trus krysy

Krysa se ČR vyskytuje poměrně vzácně.Je to suchomilný, původně stromový druh, který se zdržuje nejčastěji ve vyšších patrech stodol, sýpek a na půdách hospodářských budov. V současnosti v ČR žije vpodstatě pouze podél Labe od České Kamenice po Mělník, ostrůvkovitý výskyt je hlášen i z okolí Mladé Boleslavi. Krysa je velmi vnímavá k původcům moru (na rozdíl od potkana) a ve středověku byla i v českých zemích zdrojem nákazy.

Myš domácí – mus musculus (mus domesticus):

Myš domácí

Trus myši

V ČR se nejčastěji objevuje v domácnostech. Je přibližně 9cm dlouhá (délka těla), dobře šplhá, skáče, plave, ale nepotápí se. Je to všežravec. Zajímavostí je, že nepotřebuje pít vodu, neboť si jí dokáže „vyrábět“ metabolicky. To může někdy komplikovat deratizační zásah: má-li v jednom místě dostatek krmiva, nic jí nenutí k migraci – hledání vody a tím se nepřiblíží ani k nástrahám.

OMLUVA: Z důvodu neustálého vykrádání našich internetových stránek různými deratizačními lupiči, kteří ani přes upozornění nejsou ochotni ze svých webů odstranit kradené fotografie, jsme byli nuceni obrázky částečně znehodnotit firemními nápisy. Velice se tímto omlouváme a děkujeme za pochopení. WSi s.r.o.

Nejčastější příklady deratizačního zásahu

Deratizaci provádíme pokládkou nástrah. Tyto nástrahy se pokládají samotné nebo se míchají s kousky potravin, aby se tím zvýšila atraktivnost požerových nástrah pro hlodavce. Nástrahy se pokládají vyjímečně na klasické papírové tácky (dnes se již nedoporučuje) nebo do specielních nástrahových staniček (viz obrázek). Tím se částečně znepřístupní nástraha pro domácí zvířata, příp. děti. Také se požerová nástraha jen tak nevysype na podlahu. Tyto staničky používáme buď papírové pro použití do suchých prostor nebo plastové pro vlhké prostory. Staničky se používají různé dle předpokládaného druhu hlodavce: např. pro potkana vetší s většími vstupními otvory, pro rejska menší.

Nejčastější podoba d...

Příklady deratizační...

Nepodceňujte!

Při provádění deratizace je třeba také prohlédnout prostory, kde dochází k výskytu hlodavců a zjistit, kde jsou jejich přístupové cesty. Bez jejich utěsnění může opět docházet k vnikání škodlivých hlodavců do objektu. Proto je třeba provést zejména:

Tyto práce Vám samozřejmě také na Vaše přání zajistíme.

Pro další informace pokračujte na stránkách: potkani.derati­zace.com .

Díry pod objektem nutno uzavřít, příp. instalovat kovové větrací mřížky.

Poškozená stěna objektu – další příklad migračního průstupu.

Galerie – deratizace

… přebral …...

Někdo tu byl …...

Najdete ho? … jak na...

Dlažba, pod kterou j...

… ideální bydlení pr...

Hlodavci zde bydlí r...

Průstupy je třeba vy...

Zde je dokonce nezaj...

… a opět nepořádek…...

Potkan bezprostředně ohrožoval obyvatele domu…

… v případě, že se cítí ohrožen, útočí…

…jeho rychlá likvidace jakýmikoliv prostředky je nutná.Zde najdete malý slovníček pojmů z oboru deratizace – dezinfekce – dezinsekce

Verze pro mobilní telefony:

Verze pro mobilní telefony – www.deratizace-ddd.cz


WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6. E-mail: E-m*a*i*1
Tel.: 233 340 944-9, Fax: 233 340 950. Příjem objednávek 800 100 180