Štěnice

ŠTĚNICE – KDE SE VZALY ?
Jak se mi dostaly do bytu?

Hubení štěnic Praha

ŠTĚNICE – JAK HUBIT ?
Co můžeme udělat svépomocí ?

Hubení štěnic Praha

ŠTĚNICE – CO PŘIPRAVIT ?
Co připravit před zákrokem odborné firmy

Hubení štěnic Praha

ŠTĚNICE – ČLÁNKY O ŠTĚNICÍCH
Odborbné i populární články z tisku

Hubení štěnic Praha

ŠTĚNICE VYHUBÍME v bytech i ubytovacích zařízeních:
cena od 1.900.- Kč

zlikvidujeme profesionálními přípravky a postupy

Důležitá aktualizace:

Před časem jsme Vás dle dostupných vědeckých poznatků informovali, že snad jediným uklidňujícím faktem je to, že u štěnic nebyly dosud známé žádné přenosy infekcí na lidi.

Bohužel musíme konstatovat, že pravděpodobně věda postoupila dále a ukazuje se, že se mají věci jinak:

ŠTENICE PŘENÁŠEJÍ INFEKCE:  http://www.deratizace.com/stenice-prenaseji-infekce/

Nepodceňujte proto výskyt štěnic.

V poslední době se množí telefonické a e-mailové dotazy na likvidaci **štěnic**. Zatímco dotazy na tento druh výskytu obtížného hmyzu byly tak před pěti lety jednou až dvakrát do měsíce, v současnosti jsou tyto dotazy často mnohokrát denně! Také se množí případy kdy je výskyt objeven na více místech jednoho objektu. Dle našich zjištění se tyto dotazy množí i u ostatních firem, které se zabývají dezinsekcí (DDD).

Na základě těchto zjištění lze soudit, že **výskyt štěnic začíná být velmi rozšířený problém**, který není vhodné v žádném případě podceňovat a jeho řešení oddalovat. Výskyt štěnic může být i místech, kde je tzv. „tak čisto, že se dá jíst z podlahy“. Štěnice se do prostor dostanou jejich migrací – buď zavlečením (přineseme si je z jiných prostor) nebo jejich přesunemí, jak říkáme, „po vlastní ose“ – prostě si k vám dojdou od sousedů… Pokud není tento výskyt včasně řešen, dochází k migraci štěnic do sousedních místností nebo bytů, v horším případě i do sousedních domů sdružených v jednom bloku.

Proč se štěnice tolik šíří ?

Bohužel šíření štěnic podporuje mnoho faktorů. Z nich nejzávažnější jsou např.:
– ve sdělovacích prostředcích se této problematice věnuje velmi málo času, resp. se této problematice v současné době nevěnují vůbec. Proto:
– lidé výskyt štěnic podceňují a vážnost problematiky si uvědomí až ve chvíli, kdy zjistí jejich přítomnost doma.
– štěnice patří mezi velmi VELMI OBTÍŽNĚ hubitelný hmyz.
– výsledky, zda byl zákrok úspěšný, jsou vidět až po dlouhé době (např 1-2 měsíce)
– do dnešního dne není ujednotněn postup proti štěnicím. Každá firma může mít svojí technologii, která může (ale také nemusí) být účinná.
– toho často zneužívají různí „odborníci“, kteří jsou schopni nekvalitními levnými přípravky ze supermarketu provádět v jednom bytě klidně i tři až pět (i více) zákroků, kterými pouze dočasně zaženou štěnice ještě více do úkrytů a je pak velmi obtížné štěnice vyhubit i pro seriozní DDD firmu.
– často bohužel i výrobci přípravků využili příležitosti a na slabé přípravky s krátkodobou účinností najednou začali tisknout nápis „na štěnice“. Ano. Pokud jedince tímto přípravkem přímo člověk zasáhne, štěnice postupně hyne. Ale důležité je, aby byl aplikován takový přípravek, který je dlouhodobě účinný a aby byl schopen, byť i se zpožděním, jedince zahubit, pokud např. přeběhne přes přípravek, který byl aplikován na koberci před 14ti dny. Funkční přípravky, které by splňovaly výše uvedené, dle našich informací nejsou dosud ve volném prodeji a mají je k dispozici pouze odborné firmy.
– je logické, že se snaží lidé najít co nejlevnější řešení. Bohužel dle výše popsaného se to však často velmi prodraží.
– nezapomeňte, že každá deratizační firma JE POVINNA vystavit výkaz o provedení prací, kde musí uvést, jaký přípravek použila a základní bezpečnostní a funkční doporučení. M.j. jde o Vaší bezpečnost !

Aktualizace: Štěnice v hotelu a ubytovacím zařízení.

Jak již bylo vícekrát uvedeno nejen na těchto webových stránkách, není hubení štěnic v bytech jednoduché. Ale i tak je jednodušší vyhubit štěnice v bytech, kde jsou stálí uživatelé, než v ubytovacích zařízeních, kde dochází k pravidelným výměnám ubytovaných. Týká se to všech hotelů, hostelů, penzionů, ubytoven, ale i letních táborů a dalších. V podstatě nehraje roli, zda se jedná o pravidelně udržované prostory s denním úklidem v luxusním hotelu, nebo o ubytovny nižších kategorií. Nejdůležitější je dlouhodobé monitorování výskytu štěnic v objektu. Bohužel prozatím neexistují nějaké levné monitorovací přípravky, kterými by bylo možno průběžně sledovat jejich výskyt (obdobně jako jsou třeba tzv. monitorovací pásky na švábovitý hmyz – zde). Proto je třeba průběžně sledovat různé vedlejší znaky výskytu.

Z toho plyne, že je potřeba zejména:
– proškolit pracovníky, kteří se zabývají úklidem, aby pravidelně kontrolovali v jednotlivých pokojích znaky výskytu štěnic.
– V případě, že budou mít pracovníci úklidu (nebo kdokoliv jiný) i sebemenší podezření, že byl do prostor zavlečen tento hmyz, neprodleně zastavit jakýkoliv úklid, aby nebyly znehodnoceny stopy, prokazující výskyt štěnic a informovat správce nebo majitele objektu a žádat, aby věc prokonzultoval telefonicky na 602 204 500
– v případě potvrzeného výskytu:
– žádat ihned provedení odborné dezinsekce (použití komerčních sprayů je neúčinné a situaci zhoršuje)
– z místností nic neodnášet (ani prádlo)

další informace připravujeme. V akutním případě volejte 602 204 500

Deratizace.TV

 

 

„Deratizace Praha“:http://www.deratizacepraha.cz