Ceník

Vážení zákazníci, s ohledem na druh a povahu námi zajišťovaných služeb je velmi komplikované v mnoha případech stanovit obecné ceny. Stanovení takových obecných cen by bylo z naší strany neseriozní, neboť by se konečné ceny od cen námi avizovaných samozřejmě výrazně lišily. Proto nabízíme našim zákazníkům PROHLÍDKU PO PRAZE ZDARMA, při které je navržen pracovní postup a cena vycházející ZE SKUTEČNÉ PRACNOSTI A DALŠÍCH REÁLNÝCH NÁKLADŮ. Na základě stanovené ceny se můžete rozhodnout pro další postup.

Pro Vaši informaci však uvádíme ORIENTAČNÍ ceny bez DPH vybraných prací prováděných na území města Prahy k 1.1.2020, ze kterých je možno vycházet – ceník:

HUBENÍ ŠTĚNIC

Hubení štěnic Praha

CENÍK…>>

HUBENÍ ŠVÁBŮ

Hubení švábů Praha

CENÍK…>>

HUBENÍ POTKANŮ

Hubení potkanů Praha

CENÍK…>>

Dezinfekce

(likvidace choroboplodných zárodků)

Pouze informativní ceny.

Komunální (běžná) dezinfekce:

doplňková lokální: prováděná společně s deratizací b.j. 1.499.-
běžná: 2.900.- až 3.300.- Kč za 1 náplň postřikovače.
fungicidní: (houby,plísně ap.) 2.900.- až 3.600.- za 1 náplň postřikovače.
bez DPH.

Antivirová a antibakteriální plošná a prostorová dezinfekce:

Podrobný ceník zde:

 

 

Při aplikaci postřiku nebo aerosolu: paušál – ochranné pomůcky – 300.- Kč bez DPH za jednoho provádějícího pracovníka v místě provedení prací.

Dezinsekce

hubení hmyzu a ostatních členovců.

Pouze informativní ceny.

ŠVÁBOVITÝ HMYZ – dezinsekční gel:

v případě, že to je technicky možné, aplikujeme dezinsekční gel. Cena za jeho použití vychází z objemu prací. Jako příklad je možno uvést orientační ceny dezinsekce standardních bytových jednotek:
1b.j. 2.700.- 2b.j. 2.500.- 3b.j. 2.300.- 4b.j. 2.100.- 5b.j. 1.900.- 6b.j. 1.600.- 7b.j. 1.300.- 8b.j. 1.200.- 9 b.j. 1.000.- 10b.j. 900.- (Ceny jsou uvedeny za 1 bytovou jednotku).

ŠVÁBOVITÝ HMYZ – postřiky:

V případě, že není technicky možné aplikovat gely, používáme postřik.
Cena činí 2.900.- až 3.900.- Kč za 1 náplň postřikovače bez DPH.

Např. u dezinsekce švábovitého hmyzu běžného činžovního domu postřikem je spotřeba cca 1,5-3 postřikovače. Tento zásah je však třeba po cca 4-6ti týdnech opakovat.

Pokud je dezinsekce pouze lokální nebo jako součást jiných prací, může být cena i nižší. Ceny nezahrnují dopravu (není-li dohodnuto jinak).

ŠTĚNICE:

Hubení štěnic je velmi obtížné a je třeba postupovat velmi důsledně – viz http://www.jak-vyhubit-stenice.cz. Ceny vycházejí z cen dezinsekčních zákroků od 3.900.- až 4.600.-Kč bez DPH za náplň. Vzhledem k obtížnosti hubení štěnic si podrobné informace vyžádejte telefonicky. Podrobnější CENÍK ZDE.

MRAVENCI FARAONI:

Metoda jednorázové pokládky:
900.- až 2.700.- Kč/bytovou jednotku nebo jiné prostory při dezinsekci mravenců farao velmi účinnou metodou JEDNORÁZOVÉ! pokládky požerové nástrahy bez použití postřiků v bytech.. Zajistíme i informování nájemníků vyvěšením informativních letáků o termínu konání v domě. Cena 750.- Kč/byt je platná od 10 bytových jednotek výše. Pro větší počet b.j. je cena kalkulována individuálně.

1b.j. 2.700.- 2b.j. 2.500.- 3b.j. 2.300.- 4b.j. 2.100.- 5b.j. 1.900.- 6b.j. 1.600.- 7b.j. 1.300.- 8b.j. 1.200.- 9 b.j. 1.000.- 10b.j. 950.- (Ceny jsou uvedeny za 1 bytovou jednotku).

Metoda pokládka-pokládka-postřik (PPP):
1.600.- až 4.300.- Kč/bytovou jednotku nebo jiné prostory při dezinsekci mravenců farao metodou PPP (dle počtu b.j. a dalších prostor). Cena je uvedena za VŠECHNY tři zásahy. Účtují se i b.j., které nebyly při provádění přístupné. (Uvedená cena 900.- Kč/byt platí výhradně při zásahu v obytných tzv. činžovních domech nebo objektech obdobných při počtu min. 10-ti bytových jednotek). Tato metoda má oproti jednopokládkové metodě nižší účinnost. Další nevýhodou je skutečnost, že jsou nutné tři návštěvy v bytech. Cena je platná od 20 bytových jednotek výše. Pro menší počet b.j. je cena kalkulována individuálně.

U obytných domů při hromadných objednávkách více než 10 b.j. současně provádíme práce po dohodě odpoledne a v podvečer – nejčastěji po 15:00 hod.

V případě dezinsekčního zásahu proti mravencům farao v jiných objektech (např. průmyslové objekty, rodinné domky ap.) ceny vycházejí výhradně z
pracnosti a nákladů. Proto si vždy vyžádejte cenovou nabídku. Nezávazně lze vycházet z ceny jako u zásahu proti švábovitému hmyzu.

MRAVENCI ZAHRADNÍ, BLECHY, ZAVÍJEČI ap.:

Ceny za tyto práce vycházejí ze spotřebovaného materiálu – z jednotkových cen dle ceníku pro hubení švábovitého hmyzu.

Ceny nezahrnují dopravu (není-li dohodnuto jinak).

DALŠÍ TECHNOLOGIE

jsou kalkulovány individuálně dle pracnosti a množství spotřebovaného materiálu. Jedná se např. o dezinsekce dýmováním a další.

Doplňková dezinsekce bytu na švábovitý hmyz nebo mravence gelem: provedené společně s deratizací bytu 499.-


Při aplikaci postřiku nebo aerosolu: paušál – ochranné pomůcky – 300.- Kč bez DPH za jednoho provádějícího pracovníka v místě provedení prací.

Deratizace

hubení škodlivých hlodavců.

Pouze informativní ceny.

DERATIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR: CENÍK C CENÍK B CENÍK A
Deratizace –  základní paušál do 10ti ks int. stanic s nástrahou či návnadou na hlodavce (vč. int. stanic) ks 1950,00 2200,00 2450,00
Deratizace – další derat. dávka/int. box ks 170,00 210,00 250,00
DERATIZACE VENKOVNÍCH PROSTOR: CENÍK C CENÍK B CENÍK A
Deratizace –  základní paušál do 10ti ks nástrah či návnad na hlodavce (NEzahrnuje deratizační stanice) ks 1950,00 2100,00 2450,00
Deratizace – derat. ext. box bez nástrahy * ks 300,00 400,00 500,00
Deratizace – derat. ext. box VELKÝ bez nástrahy * ks 650,00 690,00 730,00
Deratizace – kotvení ext. boxu ks 350,00 390,00 450,00
A – ZÁKLADNÍ CENÍK PRO JEDNORÁZOVÉ OBJEDNÁVKY.
B – SPECIÁLNÍ CENÍK PRO ZÁKAZNÍKY OPAKOVANĚ SPOLUPRACUJÍCÍ.
C – VIP CENÍK PRO PRAVIDELNĚ SPOLUPRACUJÍCÍ ZÁKAZNÍKY s min. o./rok
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Doprava na místo určení je účtována dle ceníku deratizace.com/ceník
Ceny jsou orientační. Konečnou cenu Vám sdělíme na základě Vašich informací, velikosti prostor, kde se
bude deratizace provádět, stupěn zamoření a předpokládané spotřebě materiálu.
* cena označené takto jsou „od“ a to podle druhu vybraných exteriérových deratizačních boxů.

bytová jednotka: do 3 pokládkových dávek/staniček 499.- deratizace
U deratizace skladových a výrobních hal, výrobních provozů a plošné deratizace je cena určována výhradně na základě předchozí prohlídky s individuálními cenami.

Vyklízecí práce

Vždy podle konkrétní nabídky

Cena za vyklízení

se skládá z těchto položek (variabilně):
– kontejnery na odvoz odpadu včetně zajištění likvidace odpadu-dle velikosti, počtu a druhu vyklízeného dopadu
– nakládka-dle dostupnosti a manipulovatelnosti (snadno přístupné, hůře-schody, výtahy, obtížně-horolez. technika ap.)
– dezinfekce-dle spotř. materiálu (byty po zemřelých, holubí trus) viz ceny dezinfekce.
– dezinsekce-dle spotř. materiálu (holubí trus) viz ceny dezinsekce
– další materiá (spec. trojvrstvé papírové nebo igelitové pytle ap.)

Výškové práce

Stavební práce Zábrany proti usedání ptactva

Ceníky:

Vzhedem k tomu, že požadavky zákazníků v těchto oblastech jsou velmi rozdílné, vyžádejte si bezplatnou prohlídku a vypracování individuální cenové nabídky. Jen tak bude zajištěna serioznost cenového návrhu.

Pozn.:
– ceny nezahrnují dopravu, která je účtována dle místa zákroku: území Prahy: paušál 300.- Mimopražské zakázky: od 500.- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
– uvedené ceny jsou pouze informativní. Sazba daně z přidané hodnoty na většinu výše uvedených prací činí 21% (stav k 1.1.2022). V případě změny sazby DPH dané zákonnými normami nebo prováděcími předpisy bude přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. **Ceny neobsahují případné poplatky za parkovné pro vozidlo provádějících pracovníků. (Vztahuje se m.j. na objekty nacházející se v zónách placeného stání). O podrobnostech se informujte na našich tel./fax. číslech.**

UPOZORNĚNÍ:

VŽDY SI VYŽÁDEJTE CENOVOU NABÍDKU PŘED VLASTNÍM PROVÁDĚNÍM PRACÍ. Vzhledem k tomu, že výsledná cena u VŠECH prováděných prací může být ovlivněna mnoha náklady, které vyplynou z místních podmínek, nelze ceny stanovit v obecných cenících, případně nemusejí zahrnovat všechny položky.

Děkujeme Vám za pozornost, kterou jste věnovali našim stránkám. Pokud budete potřebovat cokoliv upřesnit, kontaktujte nás na našich tel. číslech: 233 340 944-9, 602 204 500, 800 100 180.

INFORMUJTE SE O MOŽOSTECH BONUSŮ, MNOŽSTEVNÍCH SLEV, ČI JINÝCH VÝHOD PRO NAŠE STÁLÉ ZÁKAZNÍKY.

Pozn.: V případě, že je uplatněna jakákoliv sleva (bonusy, akce, …), nevztahuje se tato zásadně na „nakupované služby“. (Nejčastěji se jedná o subdodavatelsou službu „odvoz a likvidace odpadu“, která je přeúčtovávána zákazníkovi dle vyúčtování subdodavatelem).

Prohlídka objektu po Praze ZDARMA ! **)

*) V prípadě, že objednavatel nezajistí pro pracovní vozidlo WSi s.r.o. bezplatné parkovací místo, jsme nuceni zejména v pražských placených zónách přeúčtovávat parkovné. Tuto položku jsme nuceni přiúčtovávat automaticky i bez předchozího upozornění.

**) V případě místního šetření – prohlídky a konzultace – při výskytu kuny v objektu se jedná o placenou službu. V případě hubení štěnic provádíme bezplatné prohlídky jen u nestand. objektů nebo dle dohody. V ostatních případech vycházíme z vašich informací a našich zkušeností.

****) V případě, že bude předem sjednána cena a termín provedení prací (bude zákazníkem i dodavatelem předem odsouhlaseno), je dohoda pro obě strany závazná. V případě, že zákazník neumožní provedení prací a na místě odmítne provedení prací ve sjednaném rozsahu, je oprávněn dodavatel (WSi s.r.o.) naúčtovat zákazníkovi veškeré vzniklé náklady (zejm. dopravu, práci a nakoupený a připravený materiál apod.). Min. 500.- Kč bez DPH za každého provádějícího a vedoucího pracovníka, který byl na místě provádění prací.

Hubení štěnic deratizace Praha