Dezinfekce

 

DEZINFEKCE školx, mateřské školy,
jídelny,…

cena od 5.000.- Kč ….. >> číst dále
(PROTI VIRŮM – fogger, ULV generátor, postřik)

Dezinfekce škol školek

DEZINFEKCE restaurace, hotely,…
cena od 5.000.- Kč ….. >> číst dále
(PROTI VIRŮM – fogger, ULV generátor)

Dezinfekce restaurace hotely ubytovny

DEZINFEKCE byty, bytové domy,…
cena od 5.000.- Kč ….. >> číst dále
(PROTI VIRŮM – fogger, ULV generátor)

Dezinfekce bytové domy byty ubytovny

DEZINFEKCE sklady,
kanceláře, prodejny,…

cena od 5.000.- Kč ….. >> číst dále
(PROTI VIRŮM – fogger, ULV generátor)

Dezinfekce kanceláří skladů

DEZINFEKCE OZÓNEM
byty, kanceláře, …

cena od 900.- Kč ….. >> číst dále
(ozónový generátor – doplňková metoda)

Dezinfekce Ozónem

ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

AKTUÁLNĚ: KOMPLEXNÍ DEZINFEKCE BUDOV PROSTOROVÝMI GENERÁTORY AEROSOLU

Současný stav virové nákazy vyžaduje pravidelnou dezinfekci. Ošetření ploch a základních předmětů (kliky, koupelny, WC, zábradlí domu,… ) je možné většinou provádět svépomocí. Avšak komplexní prostorová dezinfekce širokospektrálními dezinfekčními přípravky je nutno provádět pouze speciálními dezinfekčními generátory.
————————————

Dezinfekce plošná koronavirus

S rozšířením virové nákazy se před obnovením provozu budov nebo za provozu plošná a prostorová dezinfekce. Provádí se  účinnými generátory dezinfekčního aerosolu, často v kombinaci s postřiky.

Výhody dezinfekčního zákroku aerosolovými generátory:

 • dezinfekční aerosol je velice šetrný k ošetřovaným plochám a předmětům, které neznehodnotí
 • dezinfekční aerosol se dostane i do malých zákoutí, kam se není možné dostat s postřikem nebo s dezinfekcí omytím dezinfekčním přípravkem
 • aplikace dezinfekčného aerosolu je výrazně rychlejší, než klasické dezinfekční postupy
 • metoda je v přepočtu na ošetřený metr plochy levnější, než klasické dezinfekční zákroky.

Nevýhody metody:

 • tato metoda není zcela vhodná pro malinké prostory a plochy
 • příprava generátoru k zákroku je náročnejší
 • přístroje jsou hlučnější a není proto vhodné je používat v prosorech, kde je vyžadováno ticho

Pro sjednání termínu dezinfekčních prací, či v případě, že budete chtít cokoliv v této věci konzultovat, kontaktujte nás:

 • na telefonním čísle 602 204 500
 • na pevných linkách 233 340 944-9
 • Zelená linka 800 100 180

DEZINFEKCE PLOŠNÁ KORONAVIRUS

 

 

 


 

 

DEZINFEKCE (DESINFEKCE) – VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Podle definice je dezinfekce soubor opatření zneškodňujících mikroorganizmy pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů.

Vyšší stupeň dezinfekce zaručuje usmrcení všech mikroorganizmů bakterie, viry, houby, některé bakteriální spóry, ale nezaručuje usmrcení vysoce rezistentních spór, vývojových stadií protozoí, helmintů apod.). Zahrnuje postupy, které byly dříve zařazeny pod pojmem chemické sterilizace v roztocích. Používá se pro dekontaminaci přístrojů s optikou, které nelze sterilizovat ve sterilizačních přístrojích.

Sterilizace je souhrn opatření, která vedou ke zničení všech rozmnožování schopných organizmů a virů na předmětech v produktech. Jednoúčelové pomůcky jsou dodávány sterilní z výroby, ostatní se resterilizují schválenými sterilizačními metodami.

Obecná opatření pro provádění dezinfekce a sterilizace:

Dezinfekční prostředky tvoří velmi heterogenní skupinu chemických látek, které vyvolávají změny nepříznivé pro trvalé přežívání mikroorganizmů.

Dezinfekční prostředky mají:

 • cidní působení: znamená trvalé usmrcení
 • statické působení: znamená dočasnou ztrátu schopnosti množení nebo pokles růstové aktivity.

Dezinfekční látky jsou označovány jako bakteri-, fungi-, tuberkulo-, mykobakteri-, spori-, viru- cidní či statické.

Fyzikální metody dezinfekce:

Jsou to metody, při kterých se mikroorganizmy smrtí aplikací různých forem tepla, ultrafialovým (UV) a radiačním zářením:

 • var za atmosférického tlaku po dobu 30 minut
 • var v přetlakových hrncích po dobu 20 minut
 • dezinfekce v mycích, pracích a parních přístrojích při teplotě vyšší než 90 °C; postupuje se podle návodu výrobce
 • různé formy UV záření (germicidní zářivky); jejich provoz se řídí návodem výrobce
 • jiné fyzikální metody dezinfekce: filtrace, žíhání, spalování, slunění apod. se používají za speciálních podmínek.

Chemické metody dezinfekce

Jde o postupy a aplikace chemických látek v plynné podobě nebo v roztoku, při kterých se mikroorganizmy usmrtí nebo se zastaví jejich růst chemickými dezinfekčními prostředky. Hovoří se o dezinfekčních prostředcích s cidním nebo statickým účinkem.

Při provádění chemické dezinfekce je nutné dodržovat následující zásady:

 • Dezinfekční roztoky se připravují pečlivým odměřením (odvážením) dávek příslušného dezinfekčního prostředkua vody, bezprostředně před použitím.
 • Zlepšení účinnosti některých dezinfekčních přípravků lze dosáhnout zvýšením teploty dezinfekčního roztoku.
 • Při přípravě dezinfekčních roztoků se vychází z toho, že jejich výrobní názvy označují maximální koncentraci a přípravky jsou považovány za 100 %. Jsou-li vyráběny v různých ředěních, jsou k názvu připojena procentuální označení. Při přípravě roztoků glutaraldehydu je tak nutno vycházet z obsahu účinné látky, protože dodávané roztoky obsahují různé množství glutaraldehydu (Glutaraldehydumsol. 25 % nebo 50 %).
 • K jednorázovému postupu dezinfekce a čištění ploch lze použít kombinaci vybraných dezinfekčních přípravků s některými saponáty.

Naše společnost aplikuje především chemické dezinfekční metody dle metodik Hygienické stanice hl.m. Prahy a výrobců jednotlivých dezinfekčních přípravků.

Provádíme zejména:

 • dezinfekce potravinářských a stravovacích provozů
 • dezinfekce ve zdravotnických zařízeních
 • dezinfekce bytu po zemřelých
 • dezinfekce sociálních zařízení
 • dezinfekce půdních prostor při vyklízení holubího trusu
 • další speciální dezinfekce včetně zásahů proti různým druhům plísní a hub.

Důležité informace týkající se plísní v domácnostech a dřevokazných hub naleznete na http://plisne.deratizace.com

A ještě trochu z jazyka českého: deZinfekce nebo deSinfekce ?

Jazyk český se mění. Nelze říci vyvíjí: prostě se mění. Těmto změnám se postupně přizpůsobují i pravidla českého pravopisu, která nám říkají, co je a co není správně česky.

Pravidla českého pravopisu z roku 1964, která vycházela z akademických pravidel z r.1957, připouštějí oba tvary – „desinfekce“ i „dezinfekce„. Po pár dalších letech však kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český nepovažuje ve svých Pravidlech českého pravopisu z r.1998 tvar „desinfekce“ za správný. Nemějme jim to však za zlé, neboť od vydání …

Dále čtěte na stránkách www.desinfekce.cz. Je zde i krásná ukázka z Ottova slovníku naučného.Zde najdete malý slovníček pojmů z oboru deratizace – dezinfekce – dezinsekce

 

Pro další informace můžete pokračovat zde:

http://www.deratizace.com/

nebo volejte zdarma 800 100 180

 

Hubení štěnic deratizace potkanů likvidace Praha