Dezinsekce

ŠTĚNICE VYHUBÍME v bytech i ubytovacích zařízeních:
cena od 2.300.- Kč

zlikvidujeme profesionálními přípravky a postupy. Číst dále…

OBJEDNEJTE ZDE

HUBENÍ ŠVÁBŮ, RUSA DOMÁCÍHO v bytech a domech, v restauračních provozech, hotelech: cena od 850.- Kč

v bytových domech provádíme v podvečerních hodinách, aby se zajistila maximální možná účast všech obyvatel. Číst dále…

OBJEDNEJTE ZDE

HUBENÍ MRAVENCŮ i faraonů v bytech, domech, kancelářích, provozovnách: cena od 850.- Kč

volíme vhodnost i rozsah hubení dle aktuálního výskytu hmyzu. Číst dále…

OBJEDNEJTE ZDE

ceny jsou uvedeny bez DPH.

Hmyz patří k členovcům, který dokáže člověka štípnout, bodnout či kousnout tak, že je to pro člověka nejen nepříjemné, ale i velmi nebezpečné. Důvodů je více: hmyz může přenášet mnohé nemoci, ale může též vyvolávat různé alergie. Mimo to některé druhy hmyzu ničí potraviny, oblečení, čalouněné výrobky i nábytek. Na ochranu pred zdravotními a věcnými škodami je tedy důležité určité druhy hmyzu odhánět nebo hubit.Opačně však také platí, že hmyz tvoří důležitou součást přírodního koloběhu. Svět bez hmyzu by byl teda i pro život člověka méně hodnotný. O to důležitější je přesně se o „nežádoucích hostech“ dozvědět více. Který hmyz je jen nepříjemný a který způsobuje škody a jak se dá proti němu smysluplně bojovat?

Hmyz z pohledu dezinsekce dělíme dle druhu způsobené škody: obtížný hmyz, škůdci potravinových zásob, materiální škůdci, škůdci zdraví. Hranice mezi skupinami nejsou pevně dány a mnozí škůdi potravinových zásob nebo materiálů jsou současně i škůdci zdraví.

Dezinsekce je tedy obor zabývající se hubením obtížného nebo škodlivého hmyzu. Nejrozšířenější metody provádění jsou chemické, hubící hmyz dotykově nebo požerově, případně jako plyny a páry.

Nejčastěji se setkáváme s následujícími druhy škodlivého či obtížného hmyzu a roztočů:

– rus domácí
– šváb obecný
– klíšťáci
– mravenci faraoni
– štěnice
– potemníci
– lesáci
– červotoči
– zrnokazi
– moli
– zavíječi
– mouchy, komáři, ovádi a další.

Nejčastější příklady dezinsekčního zásahu prováděných naší společností:

– dezinsekce obytných domů proti švábovitému hmyzu a mravencům
– dezinsekce v potravinářských provozech
– dezinsekce půdních prostor při vyklízení holubího trusu
– ochrana dřeva před napadením červotočem nebo dřevomorkou
– hubení much, komárů, rybenek

Příklady technologií dezinsekčních zásahů:

Hubení mravenců faraonů:

1. metoda: v jedné etapě

– pokládka požerových nástrah. Tato metoda je velmi účinná, provádění je jednodušší – odpadají opakované návštěvy a postřiky, avšak použitý přípravek je dražší než u druhé metody. Je však velmi účinná a v poslední době tuto metodu preferujeme. Je však nutno vždy dodržet výrobcem předepsaný počet pokládek na ošetřovanou plochu. Jinak dochází k výraznému snížení účinnosti.

2. metoda: skládá se ze tří etap:

– pokládka juvenoidních (zneplodňujících) požerových nástrah
– opakovaná pokládka po 3-5-ti týdnech
– postřik omezující pohyb mravenců v ošetřovaných prostorech

**Zákrokům v obytných domech předchází informování nájemníků (vývěsky, letáky, lístky do schránek). Je bezpodmínečně nutná spolupráce všech nájemníků. Je třeba umožnit přístup do všech prostor vyžadujících ošetření.**

Doporučujeme provést dezinsekci i v sousedních objektech, technických prostorech ap. Jen tak je možno minimalizovat riziko migrace hmyzu z (a do) objektu a je tedy velké nebezpečí, že se hmyz po čase z neošetřených ploch, kam se dočasně uchýlil, vrátí zpět.

Hubení rusů, švábů:

Provádíme nejčastěji opět několika metodami:

1. metoda postřikem

Postřik je však nutno po cca 4-6ti týdnech opakovat, neboť první zásah zahubí jen dospělé jedince. Larvy jsou odolnější a proto se likvidují až dalším zásahem. Švábovitý hmyz je schopen se vylíhnout i z těl mrtvých jedinců. Pro zjistění účinnosti nebo nutnosti zásahu je možné provést monitoring – rozmístění „pastí“. Podle toho, kolik hmyzu v pasti ulpí, je určen stav zamoření a následně stanoven postup likvidace hmyzu.

2. metoda gelem

Zejména v užívaných bytových jednotkách je vhodné použít speciální dezinsekční gel, který se aplikuje jako jakási bariéra u migračních průstupů. Výhodou této metody je m.j. to, že jsou uživatelé bytových jednotek obtěžováni ddd pracovníky pouze jednou a je tedy vyšší pravděpodobnost účasti všech obyvatel bytových i nebytových jednotek. Další výhodou je i to, že v případě, že není dezinsekční gel nějakým způsobem znehodnocen, má delší dobu účinnosti než dezinsekční postřik.

V současné době je doporuován zákrok s pomocí požerového gelu, který nezatěžuje okolní prostředí.

Doporučujeme prostudovat zvláštní část těchto internetových stránek věnovanou švábovitému hmyzu: http://svabi.deratizace.com/

 

Štěnice

V poslední době se množí telefonické a e-mailové dotazy na likvidaci štěnic. Zatímco dotazy na tento druh výskytu obtížného hmyzu byly tak před pěti lety jednou až dvakrát do měsíce, v současnosti se toto množství dotazů až zdvojnásobilo, ale bohužel do časového úseku jednoho týdne. Také se množí případy, kdy je výskyt objeven na více místech jednoho objektu. Bydlení ve společnosti štěnic je velmi nepříjemné a rozhodně není vhodné podceňovat objev i několika jedinců. při zjištění, že máme tyto spolubydlící, je třeba reagovat rychle a profesionálně, neboť použití komerčních přípravků často jen odsouvá datum, kdy bude potřeba provést razantní zásah za spolupráce s odborníky. O tom ví své nejen mnozí „běžní“ uživatelé bytů, ale zejména provozovatelé ubytovacích zařízení, kde je pravděpodobnost výskytu štěnic vyšší z důvodu velké migrace obyvatel obývaných prostor. Pro zajímavost: např. v USA existuje registr ubytovacích zařízení, kde byl zjištěn výskyt štěnic. Potencionální hosté si mohou tak „svůj“ hotel nebo ubytovnu „prolustrovat“ a samozřejmě si najít takové ubytovací zařízení, na které nebyly prozatím stížnosti. Tento registr najdete na adrese http://www.bedbugregistry.com .

Podrobnosti o štěnicích a o tom co nás čeká, pokud se u nás štěnice vyskytnou, jsou uvedeny na http://stenice.deratizace.com


Štěnice – problém dneška      …celý článek »
Hubení rybenek, much, komárů ap.

Provádíme nejčastěji postřikem, případně dýmováním. Zpravidla postačí jeden zásah. V případě velkéo výskytu much je nutno provést důsledný represivní zásah z důvodu rychlého rozmnožování much a tedy i rezistence na aplikovaný prostředek.

Likvidace vosích hnízd:

Problém vosích hnízd na půdách, fasádách ap. je možno řešit dezinsekčním zásahem, kdy je přípravek aplikován postřikem. Je třeba zajistit co nejlepší přístup k hnízdům i k místům pravděpodobného výskytu vos. Většinou se hubení vos provádí dezinsekčním postřikem. Ten je vhodné provést v podvečerních hodinách, kdy jsou vosy méně aktivní. Opakovaným postřikem hnízda a okolí dojde k vyhubení vos. Následně je třeba utěsnit otvory, kterými často vosy zalétávají do podhledů ap. Problémem často bývá obtížný přístup k místu zásahu – v některých případech je nutnost použití horolezecké techniky

Ochrana dřeva – ošetření napadení červotočem, dřevomorkou ap.:

Způsob provádění: postřikem, nátěrem.Technologický postup je třeba určit individuelně, nejlépe na základě odborného průzkumu stavu dřevěných konstrukcí. Pro zvýšení účinnosti je nutno z dřevěných konstrukcí odstranit protipožární nátěr. Většinou se jedná o narůžovělou vrstvu z období II.světové války.

Dezinsekce fasád

Naší specialitou je mytí porézních i hladkých fasád tlakovou vodou s následnou dezinsekcí fasády s použitím horolezecké techniky: v pórech fasád, v koutech a v ozdobných prvcích se usazuje hmyz – zejména drobní pavoučci. Na pavučinách ulpí množství prachu z ovzduší.

Následné deště často rychle zničí novou fasádu, která ještě před nedávnem zářila do okolí. Příkladem je jeden z objektů na obrázku po omytí fasády tlakovou vodou s následnou dezinsekci s pomocí horolezecké techniky.

Obecná pravidla při provádění dezinsekčních zásahů:

Podmínky provádění

Je třeba zjistit místa výskytu, umožnit přístup ke stěnám, podlaze, místům vzniku tepla (elektromotory, trubky teplé vody a topení)

Princip účinku

je repelentní (odpuzující) + smrtící

Doba účinnosti přípravku

činí 30 až 60 dní, někdy až 4 měsíce – dle druhu přípravku (dáno výrobcem) a vnějších podmínek. V případě, že dojde k vyhubení hmyzu i v sousedních objektech ap., zamezí se dezinsekčním zásahem výskyt hmyzu i na několik let.

Nebezpečí vzniku rezistence

Některé druhy hmyzu získávají odolnost vůči přípravkům pro jejich hubení, zvláště po nesprávné předchozí aplikaci, nízké koncentraci, nedostatečné množství aplikované látky (platí i např. pro hlodavce – potkany ap.). Tento problém se řeší kombinovaným opakovaným postřikem různými přípravky.

Základní bezpečnostní pravidla

Vše co přijde do styku s potravinami, jakož i potraviny samotné nutno před zákrokem uschovat. Přípravky jsou voleny tak, že nezapáchají, účinnost bývá dotyková, neodpařují se, tudíž odpadá po aplikaci nebezpečí vdechnutí výparů. V případě použití požerových nástrah jsou zdravotní rizika minimální.

Galerie – dezinsekce

Zde najdete malý slovníček pojmů z oboru deratizace – dezinfekce – dezinsekce: http://www.deratizace.com/slovnik-pojmu

 

Pro další informace můžete pokračovat zde:

http://www.deratizace.com/

nebo volejte zdarma 800 100 180

Hubení a likvidace deratizace štěnic potkanů myší Praha