Holubi a ochrana před jejich exkrementy

Zdroj: Český rozhlas

Někdo přinese krmení, jiný by je radši vyhubil. Pro někoho jsou kouskem přírody v centrech měst, pro jiné další starostí, jak uchovat vzhled budov a stav památek a pro další zdravotním rizikem kvůli přenášení chorob. Řeč je o holubech, se kterými, ať už chceme nebo nechceme se často setkáváme hlavně ve městech. Asi nejvíc problémů s nimi mají majitelé památek – budov, soch a podobně. Exkrementy holubů kazí jejich vzhled a svým agresivním složením ničí i jejich povrch.Jak se proti tomu bránit? Dá se vyjít z toho, proč se vlastně holubi nejvíc vyskytují v historických částech měst a odpověď je zajímavá.

Duben: Holub, který se vyskytuje ve městě je v podstatě domestikovaný, ne v pravém slova smyslu, holub skalní. Město se svými věžemi, střechami, zejména v historické části navozuje představu, že jde o skalní město.Vysvětluje mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben. Z toho tedy vyplývá i obrana, která spočívá v tom, že holubům takovou iluzi co nejvíce znechutíme,hlavně omezíme jejich hnízdění.

Duben: Možností je několik, především uzavřením přístupu na půdy, zabezpečením vikýřů, opatřením domovních říms pásy s bodly. Na kostelech a palácích s velkými okny lze instalovat sítě.Přímou fyzickou likvidaci holubů veterináři příliš nedoporučují. To je prý až krajní možnost při výrazném přemnožení a navíc nemá potřebný efekt.

Duben: Může dojít k týrání zvířat a neprojeví se enormním způsobem.Ani tedy případný odstřel nemá žádoucí účinek, to znamená podstatné snížení počtu holubů ve městě.

Duben: Byly dělány pokusy s krmivy, která obsahovala antikoncepční prostředky, ale také se nedostavily žádoucí výsledky. Majitelům památek nezbývá tedy v podstatě nic jiného než holubům život ve městě co nejvíc znesnadnit a zamezit tomu, aby na ně usedali a vypouštěli exkrementy. A i u soch tomu jde zabránit.

Duben: Například socha na Jungmannově náměstí má na hlavě tři anténky a to je přesně ono.Veterinární správa se redukci počtu holubů nebrání a o nejlepším způsobu jak toho dosáhnout, se můžete poradit i na jejich krajských pobočkách nebo inspektorátech.

Aleš Heřmánek

 

http://www.rozhlas.cz/izurnal/poradrada/_zprava/108735