Potkani děsí majitele sklepů

Zdroj: Karlovarské noviny – redakčně kráceno

Karlovarsko – Marie Zapletalová z Východní ulice v Karlových Varech se bojí chodit do sklepa, ve kterém má uskladněné brambory.

„Bojím se potkanů. Každou chvilku se tam objeví. Tuhle na mě vybafl přímo za sklenicemi se zavařeninami,“ stěžuje si důchodkyně. Podobné problémy mají i obyvatelé rodinných domů v Lipové ulici. A to i přes to, že poctivě platí preventivní deratizaci přinejmenším dvakrát ročně.

Dle konstatování odborných deratizačních firem to není to chyba technologická, ale problém spočívá v tom, že se hlodavci plošně nehubí v městské kanalizační síti. Tam by se měla deratizace provádět stejně jako všude jinde ve městě.
„Přestože patří Karlovy Vary a Ostrov mezi vzorná města, kde soukromníci i firmy nechávají poctivě hubit hlodavce, situaci zhoršuje výskyt potkanů v kanalizační síti. Nemám sice přímo přístup do kanalizace, ale zvýšený výskyt hlodavců poznáme například podle stavu kanalizačních vpustí. Tam si potkani budují nory a podobně,“ vysvětluje majitel jedné DDD firmy.
Kanalizační síť v Karlových Varech spravuje akciová společnost Vodárny a kanalizace. Ze zákona je zde tedy povinna zajistit i odpovídající likvidaci hlodavců.

„V našich vodárenských objektech preventicní pravidelnou deratizaci zajišťujeme. Pokud jde o kanalizační síť, do té jedy na hubení hlodavců prostě nepatří. Proto také nemůžeme provádět běžně plošnou deratizaci. Řady souvisí se životním prostředím a to by mohlo plošné používání jedů poškodit,“ argumentuje ředitel VaK Karlovy Vary Antonín Jágl. Plošné hubení hlodavců prý VaK provádí pouze výjimečně po dohodě a ve spolupráci s obcemi.

„Myslím si, že tato spolupráce funguje, a že jsme si s představiteli radnic ujasnili, že podstatnější je zamezit populaci potkanů z kanalizace dostat se ven. Hlodavce z kanálů nikdy nejde beze zbytku zlikvidovat a je důležité například zabránit spojení do topných kanálů, uklízet sklepy a podobně,“ říká ředitel Jágl.
Deratizátoři však trvají na svém.

Ti poctiví na to doplácejí. Nechají si za peníze zlikvidovat ve svých objektech hlodavce, kteří se však mohou vzápětí objevit právě z neošetřené kanalizace. Podle starosty Ostrova Jana Bureše lze za nedodržování povinnosti pravidelné deratizace správce kanalizační sítě i majitele objektů postihnout pokutou.

„Jestliže se někde objeví větší počet potkanů, musí po výzvě majitelé objektů předložit doklady o provedené deratizaci,“ dodal starosta Bureš.