POTKANI – HUBENÍ

HUBENÍ POTKANŮ ve skladech, domech, provozovnách:
cena od 1.650.- Kč

  • preventivní zákroky jsou vždy účinnější a levnější než řešení následků.
  • deratizace dle HACCP ve školách, školních jídelnách
  • deratizace skladů, firem, areálů

800 100 180

602 204 500

ceny jsou uvedeny bez DPH.

Proč vlastně hubit volně žijící potkany a jiné škodlivé hlodavce ?

  • potkani i jiní škodliví hlodavci PŮSOBÍ ŠKODY, PŘENÁŠEJÍ NEMOCI
  • žijí v blízkosti člověka již po staletí a nikdy se nepodaří je ZCELA VYHUBIT
  • je třeba ÚČINNĚ REGULOVAT jejich počet a tak BRÁNIT PŘEMNOŽENÍ
  • MAJITELŮM I SPRÁVCŮM nemovitostí povinnost proti nim zasahovat UKLÁDÁ ZÁKON

Co dělat pro omezení výskytu potkanů?

Pro omezení výskytu potkanů může něco udělat každý již jen tím, že bude udržovat pořádek v místech jako jsou sklepy, chodby, okolí odpadových nádob a podobně, čímž potkanům omezí přístup k potravě a prostor k úkrytu. Majitelé či správci nemovitostí nebo provozovatelé podniků či skladovacích prostor jsou pak povinni provádět preventivní deratizace, což ukládá Zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví a související předpisy a konkrétní předpisy, normy a HACCP dle typu a druhu provozované činnosti.

Kam umístit deratizační nástrahy ?

Deratizační nástrahy je třeba umisťovat na vhodná místa s ohledem na jejich účinnost, ale snad ještě důležitější je prvek bezpečnosti. Dostane-li se následně k nástraze například dítě nebo domácí zvíře, je odpovědnost za způsobené problémy přičtena k tíži toho, kdo a jakým způsobem nástrahy umístil. Proto lze jen doporučit, aby nástrahy aplikovali zkušení pracovníci deratizační firmy, kteří mají na základě příslušných kurzů a zkoušek oprávnění k této činnosti a dokáží rizika přístupu k nástraze pro necílové živočichy eliminovat.

Co je to vlastně nástraha na hlodavce?

Je třeba si uvědomit, že nástraha je pro potkany vlastně potrava, proto je musí nějak přivábit. Každá potrava však po čase ztrácí na lákavosti, proto je nutno deratizační nástrahy pravidelně měnit za čerstvé i když ty staré nebyly spotřebovány, jejich funkčnost bude po čase nulová, navíc staré nástrahy se mohou stát semeništěm různého hmyzu, kterému zachutnají a na nějž nemají smrtící účinek jako na teplokrevné živočichy.

Jak často měnit nástrahy ?

Vyměňují-li se nástrahy v pravidelných a vhodně volených termínech, přináší to úsporu finančních prostředků, protože při náhodném výstkytu hlodavců se problém vyřeší hned v počátku a zamezí se rozsáhlejším škodám a náročnému hubení přemnožené populace. Naše firma nabízí tzv. systém DDD, který dokáže hlídat potřebné termíny provádění výměny nástrah a v určenou dobu vždy upozorníme na nutnost výměny a kontroly. Funguje již v mnoha stovkách objektů ke spokojenosti jejich uživatelů. Bezplatně a nezávazně můžete vyzkoušt spolupráci, pokud nás jakkoliv kontaktujete.

Ceník hubení potkanů:

Jak vyhubit likvidace potkanů Praha

 

 

Podrobné informace o hubení škodlivých hlodavců naleznete zde:

http://www.deratizace.com/deratizace/

VOLEJTE ZDARMA 800 100 180

DISPEČINK 602 204 500