Slovník pojmů

Názvy činností:


deratizace – hubení škodlivých hlodavců – http://www.deratizace.com/deratizace/


dezinfekce – likvidace choroboplodných zárodků – soubor opatření zneškodňujících mikroorganismy pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů – http://www.deratizace.com/dezinfekce/


sterilizace – souhrn opatření, která vedou ke zničení všech rozmnožování schopných organismů a virů na předmětech a v produktech. Jednoúčelové pomůcky jsou dodávány sterilní z výroby, ostatní se resterilizují speciílními sterilizačními metodami – http://www.deratizace.com/dezinfekce/


sanitace – pravidelný a plánovaný program úklidu – http://www.deratizace.com/dezinfekce/


dezinsekce – hubení škodlivého hmyzu – http://www.deratizace.com/dezinsekce/


desikace – hubení plevelů s pomocí vysoušení – s pomocí chemických prostředků se provádí umělé vysušení porostu rostlin. Desikace se ale užívá i například u semenných jetelovin před sklizní, u některých luskovin a řepky. Po provedení desikace se snadněji provádí kombajnová sklizeň – http://www.desikace.cz/


DDD – zkratka činností deratizace – dezinfekce – dezinsekce – http://www.deratizace.com/


fumigace – hubení škodlivých živočichů s pomocí plynu – http://www.deratizace.com/


HACCP – analýza nebezpečí a kritické kontrolní body – soustava preventivních opatření, sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů v celém průběhu výroby, skladování a distribuce – http://www.deratizace.com/haccp/


Názvy nejběžnějšího škodlivého hmyzu, hlodavců aj.:


potkan – rattus norvegicus – škodlivý hlodavec o velikosti cca 25cm – http://www.deratizace.com/deratizace/


myš domácí – mus musculus, domesticus – škodlivý hlodavec o velikosti cca 10cm – http://www.deratizace.com/deratizace/


krysa obecná – rattus rattus – škodlivý hlodavec o velikosti cca 20cm – http://www.deratizace.com/deratizace/


štěnice domácí – cimex lectularius – velmi obtížný hmyz, který způsobuje štípnutí ve značném rozsahu. Nutno ihned provést dezinsekci. Je velmi obtížně hubitelný . Zákroky musejí často kombinovat více aplikačních metod a často je třeba opakovat. Hubení štěnic na: http://stenice.deratizace.com/


šváb – blattella germanica – obtížný světloplachý hmyz. Velikost 10-18mm. Hubení je obtížné a je třeba jej řešit komplexně s pomocí gelů nebo postřiků, často opakovaných. Lokální postřiky nebývají dostatečně účinné. Hubení švábů, rusů: http://www.deratizace.com/dezinsekce/


rybenka domácí – lepisma saccharina – drobný hmyz o velikosti cca 12mm vyskytující se často v domácnosti. Hubí se často jednorázovými dezinsekčními postřiky. http://www.deratizace.com/dezinsekce/


mravenec obecný – lasius niger – drobný hmyz o velikosti 3-5mm vyskytující se sezonně v domácnostech, kancelářích ap. Hubí se často jednorázovými dezinsekčními postřiky. http://www.deratizace.com/dezinsekce/


mravenec faraon – monomorium faraonis – drobný obtížně hubitelný hmyz o velikosti 1,5-2mm. Objevuje se často v závislosti na topné sezóně. Hubení je třeba provédět komplexně speciálními požerovými nástrahami, juvenoidními zneplodňujícími přípravky, někdy v kombinaci s postřiky profesionálními přípravky. Lokální hubení komerčními přípravky bývá neúčinné. http://www.deratizace.com/dezinsekce/


potemník – palorus subdepressus – drobný hmyz o velikosti 2-3mm. Vhodné provádět dezinsekční plošné a bariérové postřiky http://www.deratizace.com/dezinsekce/Prostředky aj.:


fungicidy – přípravky k ničení nebo potlačování původců houbových chorob.


insekticidy – chemické postřiky proti hmyzím škůdcům


biocidy – (bio = život + cidó = ničím) je obecně látka používaná k hubení, tlumení nebo omezování růstu škodlivých organismů.


rodenticidy – chemické prostředky proti hlodavcům


pesticidy – chemické přípravky na ochranu rostllin


herbicidy – přípravky proti plevelům


repelenty – přípravky, které odpuzují hmyz, příp. hlodavce a další.


nástraha – přípravek pro hubení – obsahuje i účinnou hubící látku – jed


návnada – přípravek pro hubení – neobsahuje účinnou hubící látku – jed. Slouží pro monitoring výskytu.


postřik – jeden ze způsobů aplikace přípravků na hubení, kdy nejčastějším nosičem bývá voda, která se po čase odpaří a na povrchu ošetřovaných ploch zůstává aplikovaný přípravek.


dýmovnice – jeden ze způsobů aplikace přípravků na hubení, kdy kdy je nosičem přípravků dým.


popraš – aplikace dezinsekčních (příp. dezinfekčních) přípravků v suchém stavu ve formě prášku


atraktant – látka, která v hubících nebo monitorovacích přípravcích působí jako prostředek lákající živočicha – např. do pasti, k nástraze, atd.


biolit – jeden z komerčních výrobků užívaných k dezinsekci hmyzu. Tím, že je volně prodejný, obsahuje z bezpečnostních důvodů jen malé množství účinných látek. Vhodný pouze k velmi lokálním zákrokům.


raid – jeden z komerčních výrobků užívaných k dezinsekci hmyzu. Tím, že je volně prodejný, obsahuje z bezpečnostních důvodů jen malé množství účinných látek. Vhodný pouze k velmi lokálním zákrokům.


Orthosan – komerční dezinsekční přípravek ve formě spraye nebo šamponu pro hubení škodlivého hmyzu na lidech nebo zvířatech.


Diffusil – komerční dezinsekční přípravek ve formě spraye pro hubení škodlivého hmyzu na lidech nebo zvířatech.


 

Pro další informace můžete pokračovat zde:

http://www.deratizace.com/

nebo volejte zdarma 800 100 180