Veterináři doporučují jarní desinsekci stájí

Zdroj: Agris

S nadcházejícím jarem je podle mluvčího Státní veterinární správy ČR (SVS) Josefa Dubna vhodné provést včasnou desinsekci stájí i veškerých prostor, kde jsou chována hospodářská zvířata. Hmyz totiž podle Dubna mimo jiné přenáší celou řadu onemocnění. Například mouchy mohou podle mluvčího přenášet zárodky salmonel, kokcidíí, či myxomatózu králíků a poměrně často přenášejí infekční keratokonjuktivitidu skotu. Ta se projevuje zánětem rohovky, který může vyústit až ve vřed. Není-li léčený, může vést až k oslepnutí. Na pohled vypadá oko jako mléčně zakalené.

Problémy mohou způsobovat střečci, kteří nakladou vajíčka pod kůži dobytka, kde se pak vylíhnou larvy, které putují tělem a po „dozrání“ pod kůží ji pak provrtají, to u skotu, popřípadě u koní lze nalézt larvy střečka koňského usazené v jeho žaludku. Včasná a pravidelná desinsekce prostor pro zvířata se vyplatí, neboť nejsou-li zvířata rozptylována, není narušena jejich produkce. U pastevně chovaného dobytka je vhodné na jaře zkontrolovat napajedla, aby jejich okolí nebylo zabahněné a nebylo tak líhní hmyzu. Vhodné je, aby okolí napajedel bylo zpevněné když už ne dlažbou, tak alespoň štěrkem.

Zatím se v našich zeměpisných šířkách nepotkáváme s pro nás exotickými onemocněními, jako například s blue tongue, které postihuje skot v nejjižnější Evropě, popřípadě s morem koní, neboť pakomárkům rodu Culikoides je u nás zima. Že jsou ale léta čím dál teplejší, o tom může svědčit i to, že například pavouka křižáka pruhovaného lze již několik let nacházet na nových stanovištích ve středních Čechách. Ten však žádného savce ohrozit nemůže.